Förebildarna

Foto: Förebildarna

Utbildningen Generation F - för och med unga.

Förebildarna kommer genomföra sitt utbildningsprogram Generation F i samverkan med gymnasieskolan i syfte att stärka stärka ungas egenmakt, förståelse och tilltro till hur man som ung kan ha inflytande över sin egen vardag och bli delaktig i lokalsamhället. Stödet ger möjlighet till ca. 3 programstarter med över 100 elever i särskilt utsatta områden.

Programmet Generation F bygger på entreprenöriellt lärande inom socialt hållbara frågor och är förankrat i läroplanen där Förebildarna ger en unik möjlighet att arbeta utanför skolans väggar med medmänsklighet och värdegrund samt demokrati och delaktighet. Programmet låter eleverna välja ett ämne som grundar sig i en problematik de upplever i sitt närområde inom social hållbarhet och som de själva anser är av extra stor vikt. De får därefter i mindre team arbeta vidare med att skapa en lösning med fokus på att de själva kan bidra med en förändring här och nu, och genomför därefter sitt projekt ute i lokalsamhället.

Genom att ta del av positiva exempel, tillåtas driva förändring med värde för någon annan än dig själv och uppleva vad dina val och handlingar kan ge för effekter ser vi effekter som stärkt egenmakt, meningsfullhet, kontroll och framtidstro.

Fakta

Förebildarna är en icke vinstdrivande organisation som verkar för att genom entreprenöriella metoder stärka ungas delaktighet i samhällsutvecklingen. Vi genomför utbildningar, i huvudsak i samverkan med skolan, där vi ger förutsättningar för unga individer att själva driva igenom förändring i frågor som rör social hållbarhet. Vi arbetar årligen med över 600 ungdomar där över 90% av våra elever anser att de via våra program stärkt sina möjligheter att påverka såväl sin framtid som samhällsutvecklingen.

Läs mer
www.forebildarna.se Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Beslut om beviljade anslag 2019, 2021 och 2023.