Motivationslyftet by Star for life

Foto: Motivationslyftet

Motivationslyftet by Star for Life erbjuder grund- och gymnasieskolor i Sverige en metod och ett arbetsmaterial som strukturerat och forskningsbaserat tränar barns och ungdomars självledarskap och ansvarstagande för både sitt skolarbete, sin hälsa och samhället i stort.

Motivationslyftets metodik utgår från den svenska läroplanens övergripan­de mål, barnkonventionen och FN:s globala hållbarhetsmål. Genom att kontinuerligt träna på och stärka olika konkreta mentala förmågor och personliga kompetenser, syftar metoden till att hjälpa barn och ungdomar att kunna prestera och må bra, nu och i framtiden.

Motivationsträning handlar precis som fysisk träning om att stärka konkreta förmågor och kompetenser för att långsiktigt öka den mentala konditionen. Och precis som i den fysiska träningsvärlden så är resultatet och effekten en fråga om kontinuitet.

Tack och lov är hjärnan plastisk och kan tränas oavsett ålder och utgångs­läge. Syftet med Motivationslyftet är att träna ungdomars förmåga att skapa en hållbar och självdriven prestationsförmåga och slutligen öka sin hälsa och sitt välmående.

Motivationslyftet by Star for Life är en metod och ett material som ger skolor möjlighet att på ett strukturerat sätt arbeta med värdegrundsarbete och motivationsträning för både personal och elever. Under 2024 ska Motivationslyftet skapa en inspirationsbok samt aktiviteter för skolor och vårdnadshavare om vägen tillbaka till skolan för hemmasittande elever.

Fakta

2013 grundades den ideella föreningen Motivationslyftet by Star for Life som en del i Star for Life International. Idag verkar Motivationslyftet i dryga 60 skolor runtom i Sverige. Motivationslyftet är en metod som har förpackats i olika förebyggande och främjande utbildningsprogram för att ge skolor en möjlighet att på ett strukturerat sätt arbeta med motivation, värderingar, självkänsla och självledarskap. Följande program erbjuds idag till skolorna:

  • Elevprogram (från förskoleklass upp till och med gymnasiet)
  • Personalprogram för alla som arbetar inom skolan, samt specifikt riktad utbildning för pedagoger, SYV och elevhälsa
  • Inspirationsmaterial för vårdnadshavare

Läs mer
motivationslyftet.se Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Beslut om beviljade anslag 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2020 och 2023.