Norrköping Tillsammans

Foto: Norrköping TIllsammans

Stödja barn och unga ledare i deras väg framåt genom fotbollen och lagidrottens metod kombinerad med social utveckling.

Vi skapar meningsfull fritid via vår verksamhet Bollis som bygger på rörelseglädje, samarbete, fotbollsspel, kamratskap och bollekar. Bollisträningarna sker efter skolan i närheten av barnens skolor.

Varje vecka under läsåret träffas flera hundra barn vid någon av samlingarna. Träningarna är öppna och kostnadsfria för alla barn i åk 2–6 i områdenas skolor. Idag samarbetar vi med alla skolorna i Norrköpingsområdena Hageby, Marielund och Navestad.

Bollis –utgår ifrån fotbollsplanerna/hallarna i barnens närområde och pågår hela läsåret. Vi håller till utomhus på våren och hösten och är inomhus under vintersäsongen. Genom åren har vi även kunnat erbjuda lovfotboll och hösten 2021 arrangerade vi vår första höstlovscup — en mycket lyckad dag för både barn och ledare.

Det är föräldrarna som anmäler barnen till Bollis och att vara med är kostnadsfritt. Vid avslutningen får barnen som regelbundet deltagit utrustning såsom boll och tröja som man får behålla. På så sätt har alla jämlika förutsättningar att vara med och för några kan utrustningen även innebära nya möjligheter att engagera sig i andra idrottsföreningar och att spela fotboll utanför Bollisträningarna.

Vårt mål är att alla barn som deltar ska få pröva på så många av fotbollens moment som möjligt. Varje vecka har ett specifikt tema där vi fokuserar lite extra på en särskild del av fotbollen som att dribbla eller att stå i mål. Var femte vecka får barnen bestämma själva och då slutar det oftast med att vi spelar match.

Utöver fotbollen lär sig barnen genom samtal och diskussioner mer om hur man är en bra lagkompis via goal fair play med målet att skapa mer glädje och fair play på och runt fotbollsplanen.

Vår metod bygger på små barngrupper där våra gruppledare är ungdomar/unga vuxna ofta från fotbollsföreningar och barnens områden. Bollis är ofta ett första jobb och en väg in på arbetsmarknaden. Gruppledarna coachas av seniora ledare med lång erfarenhet av fotbollen och att jobba med barn. Ledarna är förebilder för barnen.

Fakta

Bollklubben Norrköping Tillsammans är en öppen ideell förening som verkar för att barn och unga ledare skall växa och lyckas väl i samhället. Vår verksamhet Bollis startade vi 2014. Idag deltar nästan 50% av lågstadiebarnen i de 8 skolor vi samarbetar med i Bollis. Vi jobbar i Norrköpings områden Marielund, Hageby och Navestad. Alla har det gemensamt att de är ekonomiskt utsatta områden med få idrottsföreningar. Vi växer för varje år i Norrköping och nu har vi också som ambition att ge fler barn i liknande bostadsområden i andra städer Bollismetoden. Vår metod bygger på erfarenheter och forskning i nära samarbete med Linköpings Universitet Campus Norrköping och har prisats på nationell nivå som unika och mycket intressanta. Arbetet bygger på samarbete och tillsammans med våra partners ger vi barnen en meningsfull fritid, god hälsa och ökar behörigheten till gymnasiet.

Läs mer

www.norrkopingtillsammans.se Länk till annan webbplats.