Hello World!

Foto: Karin Boo/Hello World! Förening

Hello World! öppnar dörrar till en värld av möjligheter! Hello World After School är en kunskapsfrämjande fritidsaktivitet med syfte att öka barn och ungas intresse för tech och STEM.

Hello World är en ideell förening som passionerat arbetar för att öka intresse och kunskap inom STEM-området (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) bland barn och unga. Genom vårt innovativa After School-program erbjuder vi kostnadsfria aktiviteter och kurser där barn får utforska och utvecklas inom STEM på sina egna villkor.

Våra ledare, högskolestudenter från tekniska utbildningar, är mentorer och förebilder, och tillsammans med våra näringslivspartners så skapar vi en inspirerande fritidsaktivitet med kontinuitet och gemenskap. Vi tror att genom att erbjuda kostnadsfria, kunskapsfrämjande fritidsaktiviteter och bygga broar mellan deltagare, ledare och näringslivet skapar vi en hållbar modell för ömsesidigt utbyte och framtidstro.

Med Hello World strävar vi inte bara efter att öka kunskapen inom STEM, utan vi skapar också normbrytande förebilder, öppnar dörrarna till framtida yrkesmöjligheter och demokratiserar tillgången till god utbildning. Vi är övertygade om att samverkan och investering i unga människors lärande och utveckling skapar en bättre framtid, för alla.

Välkommen till Hello World, där vi inte bara lär barn om teknik och innovation – vi ger dem verktyg för att forma sin egen framtid.

Stödet från Kronprinsessparets stiftelse ska användas för att etablera vårt After School program i två grundskolor i socioekonomiskt utsatta områden Malmö.

Fakta

Hello World! är en ideell förening som sedan 2016 tillsammans med näringsliv, akademi och samhälle inspirerar och sprider intresse och kunskap om digitalt skapande, naturvetenskap, teknik och innovation för barn och unga, oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer
helloworld.se Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Beslut om beviljade anslag 2020 och 2023.