Junis

Foto: Junis

Junis Sport - rörelseglädje utan tävlan, i Östergötland och Jämtland.

Genom Junis Sport vill vi hjälpa barn att hitta rörelseglädje och erbjuda sportaktiviteter utan tävlan. Alla får vara vinnare!

Junis grundvärderingar demokrati, solidaritet och nykterhet tar sig uttryck i att vi strävar efter att barn på riktigt ska vara delaktiga i styrning av verksamheten, genom att vi på olika sätt underlättar deltagande för alla barn oavsett bakgrund och förutsättningar, och genom att alla våra ledare aktivt väljer att leva helt drogfritt.

I Junis sport utgår vi från en tydlig struktur, vilket underlättar för alla, men särskilt för barn med olika utmaningar. Varje träff fylls med lekar, övningar och rörelseaktiviteter – och inte bara utövande av själva sporten utan också möjlighet till reflektion, värderingsövningar med mera.

Vi kommer att erbjuda regelbundna aktiviteter på eftermiddag/kväll, men också lite större sällanaktiviteter under helger och lov. Då kan man hinna lite mer, till exempel att skapa nyttiga och goda mellanmål tillsammans.

Vårt fokus är att barns självkänsla ska växa, både på kort och lång sikt. Barnen får möta trygga vuxna i en rolig och utvecklande föreningsverksamhet. Aktiviteterna är glädjefyllda med mycket skratt, barnen ska längta efter nästa träff! Vi vill nå barn nära där de bor, för att det ska vara en låg tröskel för deltagande. Under året kommer vi att starta Junis Sport-verksamhet på olika orter och stadsdelar i Jämtland och Östergötland. Deltagandet ska vara kostnadsfritt och Junis bjuder också in till andra aktiviteter, till exempel läger.

Utöver det lokala arbetet vill vi peppa våra 10 000 medlemmar i hela landet till mer rörelse. Medlemstidningen Struten når cirka 10 000 barn främst i åldern 6-15 och i den blir det intervjuer, reportage, tipssidor med både rörelse och smarriga recept som på olika sätt inspirerar till hälsosamma val.

Fakta

Junis är barnens organisation där alla upp till 15 år får vara med och göra kul saker. Junis finns på många orter, spridda över hela landet, och varje förening bestämmer själv vad man vill göra. Genom låg eller ingen medlemsavgift skapar vi inkludering. Demokrati, solidaritet och nykterhet är bärande värderingar.

Läs mer

www.junis.se Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Beviljade anslag 2021.