Glada Hudik-teatern

Foto: Glada Hudik-teatern

Barn föds inte med fördomar! syftar till att ge barn sunda värderingar genom att acceptera och uppskatta olikheter.

Projektet Barn föds inte med fördomar! är ett samarbete mellan Glada Hudik-teatern och Glada Hudik-teaterns supporterklubb, med stöd av Allmänna Arvsfonden och Kronprinsessparets Stiftelse.

Projektet riktar sig mot årskurs 4-6 i syfte att ge barn sunda värderingar genom att acceptera och uppskatta olikheter. Kunskap om samhället ger verktyg att orientera sig och ta ansvar för sitt handlande i en komplex värld. Läroplanen för grundskolan (LGR11) slår fast att mellanstadieelever ska kunna reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. De ska undervisas i de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse, även om barns rättigheter i enlighet med barnkonventionen samt om minoriteter och deras rättigheter.

Det är lätt att klä ett samhälle i värdeord som tolerans och mångfald. Verkligheten bakom de vackra orden är dock ofta en annan. Det blir allt tuffare för den som avviker.

I dokusåpornas och skönhetsoperationernas värld gäller det att vara och att se ut på ett visst sätt. Många känner rädsla, utanförskap och självförakt för att de inte passar in i den falska bilden av idealet. Värderingarna överförs till våra barn som inspireras att efterapa ett vuxenbeteende i allt lägre åldrar.

Barn föds inte med fördomar. De får dem av oss vuxna. En av samhällets viktigaste uppgifter är att främja demokrati, rättvisa och respekt för människors lika värde. Ett dynamiskt och vidsynt samhälle välkomnar mångfald och olikheter. Integration handlar inte om att alla ska bli lika. Det handlar om att vi ska acceptera, och lära oss uppskatta, att vi är olika. Vi som delar dessa värderingar måste ställa oss frågan, hur kan vi på bästa sätt överföra dem till våra barn?

I Glada Hudik-teatern är vi övertygade om att ett verktyg för detta är ”människors möte över gränserna”. Därför vill vi att barn på ett naturligt sätt får möta olikheter. Det blir möten där alla lär sig något nytt. Både de som vågar träda fram och berätta om sitt handikapp och de som vågar se olikheten, och acceptera den, växer som människor. Raserar vi fördomar på ett område, faller de faktiskt lättare även på andra områden. Därför får du som jobbar i åk 4-6 detta arbetsmaterial med diskussionsunderlag och uppslag till aktiviteter som förhoppningsvis leder till många bra tankar som ger alla en plats i samhället.

Målet är inte att förändra världen, utan din klass.

Fakta

Projektet Barn föds inte med fördomar! är ett samarbete mellan Glada Hudik-teatern och Glada Hudik-teaterns supporterklubb, syftet är att ge barn sunda värderingar.

Läs mer

http://gladahudikteatern.se/ Länk till annan webbplats./

Relaterad information

Beviljat anslag 2015