Byavångsskolan

Kunskap och verktygen att välja ett aktivt liv - Byavångsskolans förskoleklass satsar på att ge barnen utökad kunskap om rörelse-hälsa-kost.

Bidraget går till att utöka rörelse-hälsa-kost för 25-30 st 6-åringar. Förskoleklassen består till hälften av barn med annat modersmål än svenska och med olika förutsättningar: språksvårigheter, begränsade möjlighet till transport och dålig vetskap om vilka aktiviteter som finns i området.

Syftar till att ge barnen kunskap och verktygen att välja ett aktivt liv

Öka barnens vetskap om hur de påverkas positivt av att äta rätt, sova tillräckligt och att röra på sig genom lek och idrot

Relaterad information

Beviljat anslag 2012