Freezone

Free You är ett program för att stärka ungas självkänsla och sänka deras stress. De lär känna sig själv bättre och skapar individuella mål som de ges redskap och självkänslan att uppnå.

Den psykiska ohälsan är hög hos ungdomar, framförallt hos unga tjejer. Detta beror till stor del på en låg självkänsla och hög upplevd stress utan redskap att hantera det.

Free You är ett kostnadsfritt program framtaget för att stärka ungas självkänsla och sänka deras stress. De lär känna sig själv bättre och skapar individuella mål som de ges redskap och självkänslan att uppnå.

Free You startade och äger rum som fysiska träffar, men för att fler unga ska få möjlighet att deltaga oberoende var de bor geografiskt eller hur deras livsutrymmen ser ut så har nu Free You tagits fram digitalt.

Programmet innehåller 6 digitala träffar med olika delmoment av föreläsning kring framförallt självkänsla och stress ihop med andnings och avslappningsövningar samt skrivövningar. Arbetet är individuellt, men kan göras både enskilt och i grupp.

Fakta

FreeZone är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som arbetar för jämlikhet och mänskliga rättigheter. Genom utbildning, metodutveckling, kunskapsinhämtning, opinionsbildning och samverkan stärker vi barns och ungas rättigheter och möjligheter till ett positivt identitetsskapande och ett liv i frihet från förtryck.

Läs mer

http://www.freezone.se/ Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Beviljade anslag 2015