Friluftsfrämjandet

Naturparkour skapar moderna mötesplatser för integration, ökar ungdomars möjligheter till en hälsosammare livsstil, stärker självförtroende, gruppgemenskap och ger ungdomar tillgång till naturen som livsrum.

"Parkour" är en sport som vanligtvis utövas i stadsmiljö. Det gäller att snabbast möjligt ta sig fram över murar, väggar och andra hinder. Friluftsfrämjandet och Gymnastikförbundet satsar nu på att sporten även ska utövas i naturen.

Parkour är en trend bland unga och säkra utbildningar och platser efterfrågas bland barn och ungdomar. Det blir också allt viktigare för unga, att ha ett gemensamt häng och samlingsplats för aktiviteter. Den här mötesplatsen för ungdomar är ovanligt attraktiv och kan rätt paketerad utgöra en inkörsport till nya träningsformer och friluftsliv.
Friluftsfrämjandet ska genom projektet skapa unika och bestående parkourparker.

Fakta

Friluftsfrämjandet är en rikstäckande ideell organisation som arrangerar guidade friluftsaktiviteter inom en rad områden för sina medlemmar.

Läs mer

www.friluftsframjandet.se Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Beviljat anslag 2014