Helsingborgs Idrottens Samarbets Organisation (HISO)

HISO tar tillvara ungdomars intressen och skapar en sammanhållande länk till Idrottsföreningar.

Helsingborgs Idrottens Samarbets Organisation (HISO) bedriver spontanidrottsprojektet i Helsingborg där unga utan medlems- och tävlingstvång får möjlighet att testa olika sorters idrottsaktiviteter. Tanken är inte att spontanidrotten ska utgör ett komplement till det traditionella föreningslivet utan det sker i samverkan mellan idrottsföreningar och staden med skolor och fritidsgårdar.

Ambitionen är att få fler ungdomar att intressera sig för idrott och stanna kvar i föreningarna – med mål att de motionerar och rör på sig mer. Ambitionen är också att föreningar i större utsträckning utvecklar en permanent modell med öppen spontanidrottsverksamhet och därmed skapar nya förutsättningar för att ATTRAHERA, REKRYTERA och BIBEHÅLLA fler ungdomar till sina föreningar.

Varför Spontanidrottsprojektet

Rapporter och undersökningar har visat på ett ökat behov av fysiska aktiviteter. Samtidigt visar undersökningar att föreningslivet tappar ungdomar -10% på 10 år!

Undersökningen Ung livsstil visar att föreningslivet i Sverige når en allt mindre andel barn och unga i åldern 10–19. Undersökningar visar även att unga med invandrarbakgrund begränsar sitt idrottande till ett visst antal sporter. Endast 33 % av alla flickor med invandrarbakgrund är med i en förening

Fakta

Helsingborgs Idrottens Samarbets Organisation (HISO) har till syfte att vara en sammanhållande länk mellan Helsingborg Stad, Idrottsföreningar och ungdomar i Helsingborg och tillvara deras intressen.

Läs mer

http://www.hiso.se/ Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Beviljade anslag 2015