Hertsöskolans IF

Hertsöskolans Idrottsförening erbjuder ett aktivt och hälsosamt fritidsalternativ för barn och ungdomar i anslutning till skoldagens slut. Det sker i form av spontanidrott och fria aktiviteter.

Hertsöskolans skolidrottsförening har verksamhet fyra eftermiddagar i veckan. Besökarna erbjuds att aktivera sig på valfritt vis, material för de flesta idrotter tillhandahålls och man behöver som besökare inte själv inneha någon utrustning. Har som målsättning att skapa goda fritidsmöjligheter för Hertsöns barn och ungdomar.

Bidraget från Kronprinsessparets stiftelse gick till kompetensutveckling av unga ledare. De utbildade ledarna bidrar med ideellt arbete i föreningen och möjliggör aktiviteter för barn och unga.

Cirka 50 barn och ungdomar har fått genomgå ledarutbildning i Luleå och på andra platser. Cirka 1500 barn och ungdomar har tagit del av den verksamhet som Hertsöskolans IF skapat tack vare nyutbildade ledare!

Bidraget har skapat en säkrad framtid och bättre kvalitet i verksamheten för Hertsöskolans IF. Ungdomar har stärkts och skapat sig möjligheter till ett bättre liv. Individer som har genomgått utbildningarna och verkat som ledare har fått jobb tack vare sina erfarenheter.

Fakta

Hertsöskolans IF är en skolidrottsförening och ansluten till riksidrottsförbundet. 95 % av de 50-150 barn och ungdomar som vid varje tillfälle deltar i vår verksamhet går på någon av Hertsöns grundskolor eller är gymnasieelever boende på området.

Läs mer

www.facebook.com/HertsoskolansIF Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Beviljade anslag 2011