Kodcentrum

Kodcentrum vill stimulera barn och ungas intresse för programmering och bidra till att skapa förutsättningar för barn och unga att bli aktiva producenter istället för passiva konsumenter av digitala tjänster.

Kodcentrum är en rolig och inspirerande gemenskap med syfte att ge barn och unga gratis kunskap om kodning. Genom att bygga ett nätverk av volontärer och kodstugor över hela landet verkar Kodcentrum för att stimulera barn och ungas intresse för kodning. Genom ökad kunskap ges barn och unga verktyg för att bli aktiva producenter istället för passiva konsumenter av digitala tjänster och verktyg. Forskning visar att ju tidigare man introduceras till programmering och teknik desto bättre är utvecklingspotentialen. Kodcentrums målgrupp är därför barn och unga mellan 9-13 år.

År 2020 kommer Europa att sakna 1.000.000 programmerare (enligt EU-kommissionen). Samtidigt går ca 160.000 ungdomar i Sverige arbetslösa idag och inget tyder på en vändande trend. Kodcentrum ser en framtida värld där grundläggande IT-kunskaper är en förutsättning för att kunna ta del av viktiga samhällsfunktioner och demokratiska rättigheter. Kodcentrum vill därför skapa en digital demokrati där alla som vill, också kan, aktivt producera medborgarnytta genom kunskap om kodning.

Kodcentrums verksamhet är ett komplement till skolans undervisning. Det krävs inga förkunskaper för att delta i en kodstuga och man behöver inte ha med sig en egen dator. I kodstugorna ges gratis hjälp av duktiga kodare, som studerar eller är verksamma programmerare. En termin i en kodstuga pågår 15 tillfällen, en timma i veckan med uppehåll för lov och helgdagar. I Kodcentrums verksamhet får barn och unga skapa sig en meningsfull fritid genom att träffa inspirerande förebilder i form av studenter och yrkesverksamma vilket bidrar till att bygga broar till framtida studier och arbete.

Kodcentrum grundades 2014 av Johan Wendt, social entreprenör och tidigare grundare av Mattecentrum. Kodcentrum är en ideell förening som ger barn och unga gratis kunskap om kod – ett av framtidens viktigaste arbetsverktyg. Idag bedriver föreningen kodstugor i Stockholm. Under hösten 2014 startar Kodcentrum verksamhet i Uppsala, Göteborg, Linköping och Umeå.

Fakta

Kodcentrum är en ideell förening som helt gratis introducerar barn och unga till programmering.

Läs mer

www.kodcentrum.se Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Beviljade anslag 2014 och 2015