Korpen Huddinge-Botkyrka

Bättre hälsa genom att bjuda in barn under juni månad till sommarläger i Botkyrka kommun. Att motivera och locka särskolebarn samt barn från resurssvaga områden till fysisk aktivitet genom många nya roliga aktiviteter.

Sommarlovet är efterlängtat av många men ej av alla. I vissa områden i Botkyrka kommun lever barn i ekonomisk hårt drabbade familjer, de barnen ofta får se sina kompisar åka iväg på roligheter som träningsläger, sommarstugsbesök och andra lovaktiviteter, men själva får de tillbringa somrarna på hemmaplan utan några planerade aktiviteter.

Den trygghet som barnen ofta upplever under terminen i skolan försvinner när skola, fritids och föreningsverksamhet stänger. Det kan ge en ångest och en stor känsla av utanförskap. Även barn med särskilda behov får ofta känna av känslan av utanförskap då det sällan planeras lovaktiviteter för dessa barn.
Runt om i landet bedriver korpföreningar flertal projekt som riktar sig till utsatta barn och unga. Korpens verksamhetsidé är att Alla Platsar och Korpföreningar i Stockholms län har goda erfarenheter och kunskaper av att erbjuda barn och unga motivation och rörelse, där den enskildes behov tillgodoses, där stort fokus ligger på att förbättra ungas hälsotillstånd såväl fysiskt, psykiskt och socialt.
Korpföreningen vill ge barn möjligheten att känna, uppleva glädjen och effekten av fysisk aktivitet. Under en vecka vill föreningen arbeta för att låta målgruppen pröva på olika aktiviteter som individanpassas. Aktiviteter som Parkour, bollsporter och gruppträning leds av duktiga och utbildade unga ledare. Teori kring "kropp och knopp" kommer också att ingå då enkel näringslära vävs in lägrets aktiviteter.

Fakta

Korpen är en ideell medlemsorganisation med motionsverksamhet i hela landet. Korpen organiserar aktiviteter anpassade utifrån önskemål och behov. Korpen står för tillgänglighet, kvalitet, prisvärdhet och glädje.

Läs mer

www.korpen-huddingebotkyrka.se Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Beviljade anslag 2013