Löparakademin

Genom Löparademins 10-veckorsprogram får högstadieungdomar från miljonprogramsförorter genom träning, mentorskap och workshops redskap att arbeta målinriktat med syfte att öka förutsättningarna att lyckas i studier och arbetsliv.

I Löparakademins tioveckorsprogram får deltagarna genom träning, workshops och mentorskap verktygen för att sätta upp och nå personliga mål. Målet är att alla deltagare efter avslutat program ska ha fått:
- Stärkt tro på sin egen förmåga
- Redskap för att jobba målinriktat
- Ökad förståelse för vad som krävs i studier och arbetsliv

Programmet vänder sig till killar och tjejer i årskurs nio. Varje program leds av ideellt engagerade ledare som är med och motiverar och inspirerar deltagarna. Mentorskapet från ledarna är en viktig del av programmet och ger ungdomarna en naturlig kontakt med vuxna förebilder.
Under tio veckor tränar deltagare och ledare tillsammans inför slutmålet som är att genomföra ett 10 kilometerslopp. Ingen tidigare träningsvana krävs utan man jobbar utefter sina förutsättningar mot sitt eget uppsatta mål. Parallellt med träningarna genomförs workshops kring hur den metodik man lärt sig genom träningen kan tillämpas i studier och arbetsliv.

Programmet har framgångsrikt genomförts i Stockholm sedan 2012 och första steget mot nationell expansion togs 2013. Under 2014 kommer 300 ungdomar från 10 olika förorter och 3 städer (Stockholm, Malmö, Gävle) ha genomgått programmet. Målet för 2014 är att arbeta med 450 ungdomar och ha verksamhet i 15 olika förortsområden. På lång sikt är målet att ha en rikstäckande verksamhet.

Fakta

Löparakademin är en ideell förening som arbetar med individ- och områdesutveckling i Sveriges miljonprogramsförorter. Gemensamt för många av föreningens projekt är att vi använder löpning som redskap för att nå sociala förbättringar.

Läs mer

www.loparakademin.se Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Beviljade anslag 2014, 2015, 2016, 2017 och 2018