Maskrosbarn

Foto: Maskrosbarn

Maskrosbarns stödverksamhet i Skåne.

Maskrosbarn i Malmö startade under 2020 och har hela Region Skåne som upptagningsområde. Verksamheten vänder sig till ungdomar mellan 13-19 år vars föräldrar har ett missbruk, psykisk sjukdom eller utsätter dem för våld. Maskrosbarn i Malmö erbjuder fyra olika stödinsatser. Varje torsdag arrangeras ungdomsgård där drygt tjugo ungdomar deltar varje vecka. Ungdomsgården finns för att skapa en trygg plats för ungdomar som lever i mycket utsatta livssituationer, en möjlighet att få känna gemenskap med jämnåriga och vuxna samt skapa tillitsfulla relationer till personalen. Verksamheten är en plats där ungdomarna bara kan få vara barn och få en paus från deras hemsituation.

Maskrosbarn i Malmö erbjuder också stödsamtal hos kuratorer, ett coachprogram och barnombud som stöttar ungdomarna i deras kontakt med socialtjänsten. Många ungdomar som kommer till verksamheten litar för första gången så pass mycket på en vuxen att de vågar berätta öppet om sin hemsituation.

Vi föreläser för elever på grund och gymnasieskolor i hela regionen om hur det kan vara att växa upp i familjer där en förälder har ett missbruk, psykisk sjukdom eller att man blir utsatt för våld inom familjen, samt vart man kan vända sig för att få stöd och hjälp för sin situation.

”Det finns ingen annan plats i världen där jag känner mig hemma förutom hos Maskrosbarn och där har jag fått några av mina bästa vänner”

Fakta

Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som arbetar med stödinsatser och påverkansarbete för målgruppen unga 13-19 år vars föräldrar har ett missbruk, psykisk sjukdom eller blir utsatta för våld inom familjen.

Läs mer

www.maskrosbarn.org Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Beviljade anslag 2012, 2013 och 2014

Organisationsstöd 2022