Maskrosbarn

Maskrosbarn är en ideell förening som stödjer barn till föräldrar som missbrukar eller är psykiskt sjuka. De vill vara förebilder och visa att det går att må bra även om ens föräldrar mår dåligt!

Bidraget gick till stödperson för ungdomar som lever i familjer med missbruk eller psykisk sjukdom. Stödpersonen agerar bro mellan ungdomar som lever under mycket utsatta familjeförhållanden och socialtjänsten och andra myndigheter. Behovet av att ha med sig en stödperson som kan hävda ungdomarnas rättigheter och fungera som ett stöd i mötet med myndighetspersoner är just nu väldigt stort bland de ungdomar som Maskrosbarn möter på läger, aktiviteter och chatten.

Fakta

Maskrosbarn är en anhörigorganisation för unga som växer upp med missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar.

Läs mer

http://www.maskrosbarn.org/ Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Beviljade anslag 2012, 2013 och 2014