Right To Play

Foto: Right To Play

Tjejer för tjejers delaktighet – ett projekt för att öka tjejers psykiska hälsa och egenmakt att driva förändring!

Projektidén uppstod i arbetet med det jämställdhetsprojekt som Right To Play under två år drivit med stöd från Kronprinsessparets stiftelse. Under en aktivitet pratade tjejerna om att de ville hjälpa yngre tjejer i sin närhet som känner samhällets press, problem i familjen och hur svårt det är att vara tjej. Projektet “Tjejer för tjejers delaktighet” syftar därför till att rusta tjejer att stötta yngre tjejer (12–15 år) som riskerar psykisk ohälsa och utanförskap, med särskilt fokus på tjejer med utländsk bakgrund. Vi vill att tjejerna tillsammans ska verka för förbättrad psykisk och fysisk hälsa, stärka deras egenmakt och bygga en gemenskap där flickorna får samskapa sammanhangen, göra sina röster hörda och delta på egna villkor!

Detta kommer vi att göra genom att redan aktiva tjejer (16–24 år) i Right To Plays verksamhet blir förebilder för de yngre tjejerna. Att arbeta med förebilder har många positiva effekter, det ger en någon att se upp till och identifiera sig med. Projektet skapar positiva effekter även för de äldre tjejerna som redan i dagsläget är med i Right To Plays verksamhet. Därtill har nuvarande tjejer i Right To Play beskrivit hur andras berättelser har fått dem att känna att de också vill göra sin egen röst hörd och att de kan påverka sin
framtid, och detta vill de föra vidare till den yngre generationen:

“Tjejkvällar får mig att må bättre och får positiva tankar, det är för att jag hör andras personliga berättelser. Vi får stöd och någon som lyssnar och därför blir det lättare att prata och dela med oss. Vi lär oss hur vi älskar varandra och tar hand om varandra.

Fakta

Right To Play är en global organisation som arbetar för att stötta, utbilda och stärka barn och unga i utsatthet ”through the power of play”. Right To Play Sverige driver sedan 2017 programverksamhet för och tillsammans med ungdomar i och runt om Stockholm som riskerar utanförskap.

Läs mer
www.righttoplay.se Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Beviljade anslag 2019, 2020 och 2021.