Stockholms Stadsmission

Stockholm Stadsmissions projekt Ung Hälsa i förort är en modell som syftar till att integrera vårdkompetens i befintliga ungdomsverksamheter. Syftet är att finnas tillgänglig på ungas naturliga mötesplatser och att avdramatisera de kontaktvägar och hjälpbehov som existerar.

Ung Hälsa i förort är en modell som syftar till att föra ut vårdkompetens till psykosocialt utsatta områden genom att etablera en uppsökande stöd- och hjälpverksamhet. Ung Hälsa i förort är tänkt att integreras i befintliga ungdomsverksamheter som Stockholms Stadsmission driver i Tensta och Flemingsberg i Stockholm. Syftet är att finnas tillgänglig på ungas naturliga mötesplatser och att avdramatisera de kontaktvägar och hjälpbehov som existerar. Tillgängheten bygger på de tre grundkomponenterna tid, relation och plats.
• Tid; möjliggöra spontanbesök på de tider som ungdomsverksamheten har öppet med utökat kvällsöppethållande.
• Relation; personalens människosyn som utgår ifrån Stadsmissionens värdegrund och att organisationen är fristående från offentliga organ.
• Plats; att projektet samlokaliserar olika kompetenser och vårdalternativ.

Projektet beräknas att starta den 1 januari 2014.

Målgruppen är ungdomar mellan 13-18 år som lever i psykisk utsatthet, dvs. med problematik kopplade till sexualitet, relationer och normer, såsom HBT-ungdom i muslimska områden, omskärelse-, hedersproblematik, och/eller på den socioekonomiska situationen.

Fakta

Stockholm stadsmission är en ideell förening som hjälper barn och ungdomar som behöver stöd av en vuxen, barnfamiljer i kris, ensamstående mammor som inte får ihop sin vardag ekonomiskt, unga vuxna som är i behov av terapi, unga föräldrar som behöver stöd och råd, äldre som lever i ensamhet, liksom alla de män och kvinnor som lever i hemlöshet eller missbruk.

Relaterad information

Beviljat anslag 2013