Sundare Barn

I Sundare Barnklubben träffar överviktiga barn andra barn i samma situation. Barnen får kompisar man kan prata med och göra aktiviteter tillsammans med - kompisar som vet precis vad man går igenom och som kan ge pepp och tröst.

Sundare Barn motverkar barnfetma genom stöd och utbildning som möjliggör en mer hälsosam livsstil för barn med övervikt i Sverige.

Sundare Barn är ett föräldrainitiativ som sedan starten 2010 via vårdpersonal och föräldrar nått ca 130 000 barn. De samarbetar med läkare, sjuksköterskor och legitimerade dietister från sjukvårdens barnöverviktsenheter runt om i landet och tillsammans med landsting och kommuner arrangerar vi seminarier, tillhandahåller utbildning och en hemsida med information och tips. Nu startar de även upp en förening för familjer där de träffar andra familjer i samma situation att hitta stöd och uppmuntran hos.

Att arbeta med sitt barns övervikt är ett hårt arbete under lång tid. Ofta stöter man på motgångar och kan då känna sig ensam och uppgiven. Att få träffa andra familjer i samma situation som förstår precis vad man arbetar med och som kan ge stöd och uppmuntran när det känns motigt är något som de flesta föräldrar behöver. Sundare Barn startar nu upp en helt ny föreningsverksamhet där familjer via sitt medlemskap träffar andra familjer i samma situation. Barnen träffar kompisar som man kan hitta på roliga aktiviteter tillsammans med och som man också kan prata med om det där jobbiga som ens normalviktiga kompisar inte förstår. Barnens föräldrar träffar andra föräldrar som bl.a. arbetar med att begränsa onyttigheter och öka den fysiska aktiviteten. Föräldrar som vet vilka svårigheter som finns i detta och som kan ge varandra stöd och uppmuntran i arbetet.

Sundare Barn kommer under 2015 att kontakta målgruppen och arrangera uppstartsmöten på flertalet ställen runt om i landet där intresset är stort. Familjer lär känna varandra och får varandras kontaktuppgifter som möjliggör fortsatt kontakt. Sundare Barn ger också förslag på aktiviteter som man kan göra som grupp eller med en annan familj. Vi utser också en lokal föreningsstyrelse som säkerställer fortsatt verksamhet i nära samarbete med den lokala sjukvården och Sundare Barns kansli. Genom kontinuerlig utvärdering och mätbara resultat möjliggör vi en verksamhet som hjälper familjer till en sundare livsstil på ett säkert sätt.

Fakta

Sundare Barn vänder sig till föräldrar till barn med övervikt och ger dem vetenskapligt baserad utbildning i hur de själva kan hjälpa sina barn på rätt sätt.

Relaterad information

Beviljat anslag 2014