The Good Talents

The Good Talents driver ledarskaps- och samhällsentreprenörskapsprogram som stärker ungas självkänsla och självförtroende och utökar deras nätverk till näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället.

The Good Talents identifierar och synliggör unga talanger som annars inte synliggörs. De arbetar i områden där det finns en enorm men outnyttjad potential och i områden där man har tagit emot ensamkommande och nyanlända unga. De driver ledarskaps- och samhällsentreprenörskapsprogram som stärker deltagarnas självkänsla och självförtroende och utökar deras nätverk till näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället. Visionen är att skapa en rörelse av stärkta unga talanger som driver positiva förändringsprocesser i sina liv och sina lokalsamhällen samt agerar förändringsledare och förebilder för andra unga.

The Good Talents roll är att på ett engagerande och motiverande sätt vända upp och ner på rådande maktstrukturer som kan vara hindrande för vissa utsatta målgrupper. För att motverka fördomar, stigmatisering av unga från vissa områden och strukturell diskriminering behövs nya strukturer som möjliggör istället för att stänga ute.

Pedagogiken är upplevelsebaserad där deltagarna är med om en upplevelse, extraherar kunskap ur den och synliggör lärdomar de tar med sig från upplevelsen. Varvat med teori skapas ett djupgående och långsiktigt lärande. I programmet utforskar deltagarna sitt egna ledarskap och stöttas i att utveckla projekt med syfte att lösa lokala utmaningar. Deltagarna får träffa representanter från näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor i form av rådgivare och mentorer under programmets gång. De bygger relationer, förtroende och skapar en positiv påverkan och engagemang som håller i sig i flera år efter programmet.

Resultaten av utbildningsprogrammen visar på en kraftig ökning i ungdomar känsla av att kunna ta makt över sina egna liv, att ta sig till sysselsättning, att kunna påverka sitt lokalsamhälle samt att bredda sina nätverk och möjligheter.

Fakta

The Good Talents är en ideell förening som vill skapa framtidens ledare.

Läs mer

http://www.thegoodtalents.com/ Länk till annan webbplats.