The Good Talents

The Good Talents talangnätverk - stärka och utveckla nätverket med målsättningen att stärka ungas känsla av egenmakt, tillhörighet och sammanhang, och minska känslan av utanförskap.

The Good Talents tacklar utmaningen att unga som växer upp i områden med socioekonomiska utmaningar har sämre förutsättningar att realisera sina drömmar och känna att de har makt över sina egna liv, än unga ur majoritetssamhället. Det finns så mycket talang, vilja och drivkraft bland unga som inte tas tillvara - bland annat på grund av segregation, brist på nätverk, diskriminering på arbetsmarknaden och stigmatisering av olika bostadsområden och grupper.

The Good Talents utvecklar och driver utbildningsprogram i ledarskap och sociala innovationer, där unga stärker sin känsla av egenmakt. Inom programmen arbetar deltagarna med bland annat teambuilding, kreativitet, projektplanering, idéutveckling och design thinking.

Pedagogiken är upplevelsebaserad, där deltagarna är med om en upplevelse, extraherar kunskap ur den och synliggör lärdomar de tar med sig. Varvat med teori skapas ett djupgående och långsiktigt lärande. I programmet utforskar deltagarna sitt egna ledarskap och stöttas i att utveckla egna projektidéer med hållbarhetsfokus. Deltagarna får coachning och rådgivning av representanter från näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor under programmets gång. De bygger relationer, förtroende och skapar en positiv påverkan och engagemang som håller i sig i flera år efter programmet. Programmens röda tråd är att unga utvecklar egna idéer för att lösa utmaningar i lokalsamhället.

Föreningen driver också ett talangnätverk, där de unga som genomgått programmen får möjlighet till vidareutbildningar, nätverksträffar och tillfällen att arrangera egna projekt för andra unga. De unga som ingår i talangnätverket blir förebilder i lokalsamhället. Genom nätverket skapas en rörelse av stärkta unga talanger som driver positiva förändringsprocesser i sina liv och i sina lokalsamhällen.

Resultaten av verksamheten visar på en kraftig ökning i ungdomar känsla av att kunna ta makt över sina egna liv, att ta sig till sysselsättning, att kunna påverka sitt lokalsamhälle samt att bredda sina nätverk och möjligheter.

Fakta

The Good Talents är en ideell förening som identifierar och synliggör unga talanger som annars inte synliggörs.

Läs mer

http://www.thegoodtalents.com/ Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Beviljade anslag 2018, 2019 och 2021.