Trygga Barnen

Trygga Barnen hjälper barn som har någon i familjen eller i närheten som har problem med alkohol eller droger eller lever i psykisk ohälsa.

Trygga Barnen är en stiftelse med syfte att hjälp barn och unga i familjer med missbruk och beroendeproblematik. Idag lever vart femte barn i en familj med riskmissbruk, det motsvarar 385 000 barn i Sverige eller statistiskt sett 3-4 barn i varje klass. Trygga Barnens vision är att alla barn och unga har en trygg uppväxt.

Barn och unga som växter upp i missbruk-beroendeproblematik har risker att hamna utanför samhället eller i ett eget missbruk senare i livet om de inte får hjälp i tid. Många av de barn och unga som Trygga Barnen möter bär också på stor skam och skuld.

Trygga Barnen arbetar utifrån två ben. Ett ben utgår från att informera om missbruk-beroendeproblematikens påverkan på barnen. Detta för att förebygga problem och för att se till att rätt hjälp finns när det behövs. Det andra benet fokuserar direkt på barnen och innefattar handfasta aktiviteter för att hjälpa de barn som idag lever i problematiken. För att barn och unga skall hitta till Trygga Barnen, till deras grupper och till all den hjälp de erbjuder behöver de synas och finnas bland barnen. Det gör Trygga Barnen genom att vara ute och föreläsa på skolor och kommunkontor. Budskapent som sprids genom Trygga Barnens dagliga arbete är – Du är inte ensam, det finns hopp och det finns hjälp att få!

Fakta

Stiftelsen Trygga Barnen är en icke vinstdrivande organisation med syfte att hjälpa barn, unga och anhöriga i familjer med beroendeproblematik. Stiftelsen är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

tryggabarnen.org Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Beviljat anslag 2014