Junis Umeå

Foto: Junis Umeå

Kamratskap med Junis Umeå - förebyggande fritidsaktiviteter för barn som lever i familjer med socioekonomiska utmaningar och utanförskap.

Föreningen Junis Umeå har 1500 medlemmar och många av dessa har svårigheter att komma in i samhällets fritidsutbud. Hela verksamheten utgår från integration, kamratskap och solidaritet. Föreningen har barn från 90 olika nationaliteter, och många barn med NPF diagnoser. Alla umgås och deltar tillsammans utifrån sina förutsättningar i en fin kamratlig anda. Till exempel kan föreningen ta med barn och deras familjer till simhallen, där en stor del av medlemmarna aldrig varit tidigare. Detta är ett sätt att minska på utanförskapet i samhället - att öppna dörrar för föreningens medlemmar, så de tillslut själva hittar till olika samhällsinrättningar.

Föreningen vill i projektet ”Kamratskap med Junis” utveckla sin befintliga verksamhet och göra det ännu bättre och nå fler barn i behov av verksamheten. Detta genom genom att i större grad hämta och skjutsa barn från socioekonomiskt utsatta områden till föreningens aktiviteter och bjuda på mat för att mätta hungriga magar i större utsträckning. En annan insats att fokusera på i projektet är att ordna fler kompisaktiviter - riktade aktiviteter kring de barn som annars har väldigt svårt att ta till sig olika fritidsaktiviteter.

Fakta

Junis Umeå är en förening som jobbar socialt med fritidsaktiviteter för barn. Föreningen har en väldigt blandad verksamhet och har ett medvetet fokus på barn som lever i familjer med olika typer av socioekonomiska utmaningar och utanförskap. Junis Umeå har aktiviteter nästan varje dag året runt även på julafton, nyårsafton, midsommarafton etc.

Läs mer

www.junisumea.nu Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Beviljade anslag 2020