Karlstad Dansförening

Foto: Karlstad Dansförening

Bara Dansa – dansgrupper för barn och ungdomar med psykisk ohälsa.

Karlstad dansförening är en ideell förening som arbetar med olika målgrupper och erbjuder dans. Våra mål med verksamheten är: allas lika värde, inspirerande och utvecklande verksamhet samt sammanhållning och gemenskap.

BARA DANSA är ett projekt som arbetar med verktygen och formen från metoden “Dans för Hälsa”, med syftet att uppnå samhällsnytta för en sårbar målgrupp; ungdomar med psykisk ohälsa. Rörelseglädje, resurser, kravlöshet och gemenskap är några nyckelfaktorer som visat sig betydelsefulla. Kravlös dans och gemenskap är fokuset och att arbeta med att stärka ungdomars psykiska hälsa. Vi vill erbjuda mötet i dansen och en frizon, där vi kommer lyssna in målgruppen och det centrala uttrycket i dansen är “Kom som du är”. Vi kommer skapa tillsammans, gestalta och uttrycka och ta del av dansen och musiken på olika sätt.

Fakta

Karlstad dansförening är en ideell förening som använder sina erfarenhet som danspedagoger och utifrån ett brett perspektiv arbetar med olika målgrupper. I nuläget erbjuder föreningen dans för barn, ungdomar och vuxna med funktionsvariationer och dans för patienter med Parkinson.

Läs mer

www.dansstudion.nu Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Beviljade anslag 2020