Örebro SK Handboll

Foto: Wilhelm Sundman/Örebro Handboll

Handboll för hjärta och gemenskap - med handbollen som medel vill motverka segregation, få en bättre folkhälsa och munhälsa, samt ge barnen större kunskap om sina rättigheter.

Handboll för hjärta och gemenskap är ett socialt integrationsprojekt för flickor och pojkar i åldrarna 10–12 år som bedrivs i stadsdelarna Vivalla, Brickebacken, Markbacken och Oxhagen i Örebro kommun. Syftet skall vara att använda handboll som metod för att främja integration, öka den sociala gemenskapen i och mellan stadsdelarna samt de centrala delarna av Örebro kommun, motverka segregation, samt att skapa intresse för handboll som sport. Men projektet vill även skapa förutsättningar för en bättre folkhälsa genom rörelseglädje och en bättre munhälsa, samt att deltagarna i projektet skall få större kunskap och förståelse för sina rättigheter genom utbildning i FN:s barnkonvention.

Detta görs genom:

Veckovis handbollsverksamhet på fritidsklubbar

Verksamheten bedrivs som en del fritidsklubbarnas verksamhet i stadsdelarna en gång/vecka/stadsdel under skolterminerna. Barnen får spontant och av fri vilja välja om de vill delta i aktiviteten. Aktiviteten syftar till att ge barnen en inblick i handbollen och öka deras intresse för sporten. Vi arbetar med rörelseglädje och rörelseförståelse.

Faddersystem

Projektet har ett faddersystem med barn från Örebro SK Ungdoms föreningsdrivna handbollsverksamhet för pojkar och flickor i åldern 10–12 år. Faddersystemet syftar till att barnen i stadsdelarna skall även få lära känna barn från de centrala stadsdelarna i Örebro och utbyta erfarenheter som en del i integrationsarbetet och för att motverka segregation.

Lovaktiviteter

Under februari, påsk och höstloven genomför vi aktiviteter i idrottshuset Örebro som ligger centralt i staden. Syftet med lovaktiviteterna är att förutom spela handboll, skapa en mötesplats där man skapar sociala kontakter som motverkar segregationen och skapar större förståelse för varandras olikheter och att få barnen att lära sig ta ansvar och bygga självförtroende.

Lovaktiviteterna organiseras genom att barnen från de fyra stadsdelarna samt ungdomar från ÖSK Ungdoms fadderlag bjuds in under en heldag/lov. Under dagen blandas flickor och pojkar i olika lag från de olika områdena. Man spelar turnering, leker bollekar, bli bjudna på lättare lunch samt får information på ett lekfullt sätt från Folktandvårdens folkhälsoenhet om munhälsa.

Medspelare-FN:s barnkonvention på riktigt

I samarbete med organisationen We and Sports genomförs utbildningen ”Medspelare?” en gång/år som består av en workshop där deltagarna får lära sig mer om FN:s barnkonvention och vilka rättigheter man har.

Fakta

Örebro SK Handboll Herr är en handbollsförening som bedriver handboll för herrseniorer och juniorer. I vårt utvecklingsarbete och vår föreningsidé har vi varit tydliga med att vi även vill vara en inkluderande idrottsförening som tar ett samhällsansvar. Därför bedriver vi projektet Handboll för hjärta och gemenskap sedan 2016 för flickor och pojkar i fyra s.k. socioekonomiska utanförskapsområden i Örebro kommun samt Oändlig variation i rörelse som är ett bollsportsinitiativ för intellektuellt funktionsnedsatta och rörelsehindrade.

Läs mer

https://www.laget.se/OrebroSKHKHerr/Page/382414 Länk till annan webbplats.