Rapatac

Foto: Rapatac

Projektet Pro Aktiv verkar för att minska utanförskap och förebygga ungdomsbrottslighet genom att fånga upp, stödja och erbjuda unga en meningsfull och utvecklande fritid i en trygg gemenskap.

Rapatac verkar som ett kugghjul mellan barn och ungas tre miljöer, skolan, hemmet och fritiden, för att vara ett aktivt stöd i barn och ungas vardag under deras uppväxt. Projektet Pro Aktiv ska verka för att minska utanförskap och förebygga ungdomsbrottslighet. Projektet belyser olika beteenden och vad dessa på sikt kan leda till, för individen, familjer och samhället.

Projektet riktar sig till barn i socioekonomiskt utsatta bostadsområden i behov av stöd. Aktiviteterna inom projektet ska fånga upp, och stödja individer ur åldersgruppen 10-14 år i olika aktiviteter kopplade till förebyggande arbete.

Pro Aktiv kommer att beröra ämnen som vikten av utbildning, de negativa effekterna med droger och alkohol, den enskilda individens egna tankar och funderingar om att bli vuxen, ”vad betyder en bra förebild”, mm. De olika aktiviteterna kommer att blandas med föreläsningar, praktiska övningar, studiebesök och diskussioner, och kompletteras med övriga aktiviteter utifrån deltagarnas intressen. Stor vikt läggs vid att inspirera och motivera deltagarna, och belysa deras positiva egenskaper och betydelse i vårt samhälle, och att arbeta med empowerment. Att förstärka dem - och ge dem verktygen för att utvecklas i en positiv riktning med goda förutsättningar till en trygg framtid där de har en tilltro till sina förmågor.

Fakta

Rapatac är ett koncept som ska ge ungdomar goda förutsättningar till en trygg och utvecklande uppväxt genom att erbjuda hjälp med skolarbete, möjlighet till stimulerande fritidssysselsättningar samt att utveckla förmågan att ta ansvar för sina handlingar. Rapatackonceptet grundar sig i en stark tro på våra barn och ungdomar - de med sina drömmar om framtiden och vi med vårt ansvar att bygga morgondagens medborgare. Vår vision är att alla barn som deltar i Rapatacs verksamhet ska nå skolans kunskapskrav och ha en berikande och inspirerande fritid under hela sin uppväxt. Rapatac bedriver sedan 2012 ett Aktivitetscenter i Gävle, och sedan 2019 ett Aktivitetscenter i Sandvikens Kommun.

Läs mer

www.rapatac.se Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Beviljade anslag 2020 och 2021.