SCRIIN

Foto: SCRIIN

Rörelsemätning i skolan – ett projekt för att ge skolor insikt i den fysiska aktiviteten under skoldagen och peppa elever att nå WHO:s rörelsemål.

SCRIIN är en ideell organisation som verkar för ett digitalt samhälle där barn och unga lever aktivt och hälsosamt i balans med tekniken. Digitaliseringen är fantastisk men det finns också en baksida – barn och unga rör sig mindre och sitter stilla en allt större del av sin vakna tid framför skärmar. SCRIIN vill bidra till att denna trend bryts genom att erbjuda skolor konkreta verktyg och en ny typ av inspiration till mer rörelse under skoldagen.

I projektet "Rörelsemätning i skolan" erbjuder vi skolor och elever ett kostnadsfritt verktyg som ger insikt i den fysiska aktiviteten under skoldagen. Verktyget består av aktivitetsmätare som visar eleverna hur mycket de rör sig hur de ligger till mot WHO:s rörelsemål. Skolan får också ett statistikverktyg som visar klassens fysiska aktivitet på ett motiverande sätt som lärare och elever enkelt kan ta till sig.

Första versionen av SCRIIN rörelsemätning introducerades våren 2019 då vi också genomförde en studie med Karolinska Institutet som gav positiva resultat. Eleverna blev peppade att röra sig mer när de förstod vad WHO:s rörelsemål är och insikt i hur mycket de faktiskt rör sig. Med erfarenheter från studien och i nära samarbete med våra pilotskolor har verktyget sedan vidareutvecklats med fokus på enkelhet och skalbarhet. Idag har nästan 100 skolor över hela Sverige genomfört rörelsemätningar med hjälp av SCRIIN.

Syftet med detta projekt är att i samarbete med Generation Pep skala upp verksamheten och kunna erbjuda många fler skolor och elever möjlighet att genomföra rörelsemätningar som en del av Pep Skola. I samband med mätningen tar skolan också fram en handlingsplan med hjälp av Pep Skolas metodstöd och inspirationsbank.

Projektet har potential att bidra med världsunik rörelsedata för forskning. I projektet kommer vi även vidareutveckla verktyget utifrån önskemål från elever, lärare och andra intressenter.

Målet med projektet är att under 2021 ge 150 skolor och 5000 elever en ny helt typ av inspiration att röra sig mer!

Fakta

SCRIIN är ideell organisation som med smart teknik ger skolor och elever insikt i den fysiska aktiviteten under skoldagen och inspiration att nå WHO:s rörelsemål.

Läs mer

www.scriin.org Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Beviljade anslag 2020