Drömstort

Foto: Drömstort

Utveckla Drömstorts mötesplatsverksamhet i Skärholmen och beredda utbudet riktat till svårfångade unga.

En övervägande stor majoritet av verksamheter och kommunala ungdomsgårdar riktar sig främst till barn och tonåringar. Det bästa är att börja förändringsarbetet tidigt men Drömstort riktar sig till de unga som har hamnat mellan stolarna, den äldre målgruppen som också behöver stöd för att etablera sig i samhället. Drömstort tar fram unga ledare 15-25 år och hjälper unga att nå sina mål och drömmar. I projektet vill vi finns där för de som vaknar upp sent och vill bättra sig. Drömstort är väldigt bra på att locka den målgruppen och höja deras självförtroende.

Vi specialisera oss på att nå ut till svårfångade unga, det är unga vid störst behov av stöd, men av diverse anledningar inte kommer självmant till läxläsningen. Svårfångade unga är till exempel tjejer som inte idrottar för att de inte har en kultur från hemmet att träna eller unga som varken arbetar eller studerar.

I projektet vill vi utveckla Drömstorts mötesplats verksamhet i Skärholmen och beredda vårt utbud till svårfångade unga. Drömstort ska hjälpa unga med resurser till ungdomsinitiativ och ska bygga upp en läxhjälp som lockar svårfångade unga genom incitament och belöningssystem. Vi ska inspirera unga att bli Drömledare, studera vidare och bli aktiv inom idrott och kultur.

Drömstort ska ge de struktur genom mål och stärka deras självkänsla genom mentorsamtal. Vi ska i projektet uppmuntra Drömledarna att fånga upp vänner och bekanta i deras omgivning och organisera aktiviteter som drar målgruppen till hälsofrämjande aktiviteter. På så sätt ska vi uppnå goda resultat med många aktiva i åldrarna där unga för övrigt börjar sluta med idrott eller hoppar av skolan.

Fakta

Drömstort Inspirera unga 15-25 år att bli ledare och följa sina drömmar. Vi använder oss av roliga och kreativa aktiviteter för att nå ut till svårnådda ungdomar. Vi fångar unga genom mål och drömmar, vi har 3 mötesplatser i Stockholm Drömgården i Rågsved, Skärholmen och Rinkeby. Vi arrangerar lovevents, ledarskapskurser, läxläsning samt idrott- och kulturaktiviteter.

Läs mer

www.dromstort.com Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Beviljade anslag 2021.