Suicide Zero

Foto: Suicide Zero

Våga Fråga Ung — En suicidpreventiv utbildning för 13–18 åringar

160 barn och ungdomar begår självmord i Sverige varje år och fler än 5 000 barn och unga vårdas för självmordsförsök. Ungefär 160 av dessa – tre i veckan – dör i självmord. Just där och då mådde de så dåligt att självmord kändes som den enda utvägen. Undersökningar visar dessutom att fler än 50 000 barn och unga har tankar på att ta sina liv årligen. I kölvattnet av pandemin vittnar även många aktörer om en kraftigt ökad psykisk ohälsa bland unga.Suicide Zero har sedan 2017 en uppskattad föreläsning för vuxna (över 18 år) som heter Våga Fråga. Syftet är att ge deltagarna kunskap och verktyg i hur man som medmänniska kan stödja någon som mår dåligt. Under utbildningen lär sig deltagarna vilka varningssignaler man bör vara uppmärksam på, hur kan man prata med någon som man misstänker mår dåligt och hur man kan fråga någon om självmordstankar och självmordsplaner. Deltagarna lär sig att förmedla hopp och får med sig konkreta och användbara verktyg som kan rädda liv.

Våga fråga Ung är en utbildning som riktar sig till unga i åldrarna 13-18 år, samt till vuxna i deras närhet. Utbildningen innehåller fakta och myter om suicid samt kunskap om hur man kan stödja och hjälpa en kompis som mår dåligt och vilken hjälp som finns att få. För den unge som själv mår dåligt finns ett avsnitt om självhjälp och copingstrategier samt vikten av att våga berätta för någon om hur man har det. I första hand ska utbildningen genomföras på plats, t ex på en skola, fritidsgård eller förening, men kommer också att kunna hållas digitalt vid behov. Vuxna som arbetar där utbildningen genomförs ska närvara då ungdomarna kommer att delta aktivt genom att svara på frågor och påståenden via sina mobiltelefoner. Deras svar kommer att ge verksamheten viktig kunskap i det fortsatta arbetet med de ungdomarna.

Fakta

Suicide Zero arbetar för att radikalt minska självmorden i Sverige. Varje år tar nära 1 500 människor sina liv. Det är fyra om dagen. I statistiken döljer sig föräldrar, syskon, barn, grannar, kollegor och vänner. De allra flesta liv kan vi rädda. Suicide Zero jobbar mot en nollvision för självmord i Sverige genom att bilda opinion och påverka beslutsfattare, öka kunskapen om självmord samt minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa.

Läs mer

https://www.suicidezero.se  Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Beviljade anslag 2021.