Kronprinsessparets stiftelse vill hitta och satsa på de organisationer och projekt som har störst genomslag för barn och unga för att motverka utanförskap och ohälsa. Identifiering av projekt sker dels genom att vi söker upp verksamheter inom våra intresseområden, och dels via ansökningar. I dagsläget tar vi endast emot ansökningar en gång per år och ansökningsperioden är augusti månad. Ansökan skickas via ett elektroniskt ansökningssystem (mer information nedan). Urval och prioritering av ansökningar görs av Expertrådet. Styrelsen fattar beslut om vilka organisationer och projekt som får bidrag.

Villkor för att ansöka

För att kunna ansöka om bidrag måste ni vara en icke vinstdrivande organisation med ett organisationsnummer. Ni ska jobba med att främja hälsa och/eller motverka utanförskap hos barn och unga i Sverige. Era projekt och aktiviteter ska vara förebyggande och långsiktiga, och klassas som vård och fostran av barn och ungdomar eller undervisning och utbildning. Det är positivt om det finns en samverkan eller ett samarbete med andra parter för att stärka projektet. Däremot är det inget krav och det påverkar inte bedömningen om det ej är aktuellt med samverkan/samarbete.

Så här ansöker du

Här får du information om de olika stegen för att söka bidrag. Läs instruktionerna innan du skapar konto, loggar in och påbörjar en ansökan. Vi är även tacksamma om du läser igenom detta innan du tar kontakt med oss för eventuell hjälp med ansökningsförfarandet.

Digitalt ansökningsförfarande

Stiftelsen tar emot ansökningar en gång per år i augusti månad. Du söker bidrag i vårt digitala ansökningssystem. Ansökan med bilagor ska vara stiftelsen tillhanda senast den 31 augusti. Beslut lämnas senast 30 november. Stiftelsen önskar en redovisning av hur beviljade medel använts.

Vem kan få bidrag?

Bidrag lämnas till projekt och aktiviteter för grupper av barn och ungdomar med ändamål att motverka utanförskap och främja god hälsa. Bidrag lämnas inte till enskilda personer, aktiebolag eller enskild firma.

Behandling av personuppgifter

Genom inlämnandet av en ansökan lämnas även samtycke till att stiftelsen får behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs för hanteringen därav och i enlighet med EU:s Allmänna Dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR). Läs Stiftelsens personuppgiftspolicy här.

Skapa konto

Det första du ska göra är att skapa ett konto med vilket du kan logga in till det som ska bli din sida, med rubriken ”Min sida”. Det är här du hittar dina påbörjade eller inlämnade ansökningar.

När du registrerat dina uppgifter kommer ansökningssystemet att skicka ett e-postmeddelande till dig för att bekräfta att dina uppgifter är korrekta. Detta kan dröja några minuter. Klicka på länken som finns i epostmeddelandet för att verifiera ditt konto.

Ny ansökan

Välj ”Påbörja ny ansökan” och fyll i din ansökan steg för steg med den informationen du tidigare förberett. Du kan när som helst klicka på ”Avsluta (spara)” för att spara din påbörjade ansökan och logga in senare för att färdigställa den.

När du är klar klickar du på ”Lämna in”. Då hamnar din ansökan i stiftelsens inkorg och kan inte längre revideras av dig. Du kan nu gå tillbaka till din sida och titta på den ansökan du lämnat in.

Förbered din ansökan

Du sparar tid om du har allt material redo när du gör din ansökan. Ha följande information redo:

  • Ändamål/projekt
  • Fördjupad projektbeskrivning med tidsplan, hur många barn/unga ni beräknar nå samt eventuella utmaningar ni ser (max 3000 tecken)
  • Vilket belopp söks från Kronprinsessparets Stiftelse?
  • Vad är beräknad totalkostnad för projektet?
  • Vilka andra finansiärer finns, vad har sökts och beviljats från dem?
  • Det går bra att bifoga två bilagor i pdf-format (max 2 MB per bilaga). Inkludera årsredovisning och gärna en närmare beskrivning av er verksamhet. Tips om era filer är större än 2MB - det finns sidor på nätet där man enkelt kan komprimera pdf-filer.

Att tänka på

Systemet känner inte av om du skriver in text utan registrerar bara när du växlar sida. Därför är det lämpligt att skriva din ansökan i ett dokument på din dator för att sedan logga in och klistra in din text i ansökningssystemet.

Om du har fler frågor

Har du frågor som rör er ansökans innehåll, det digitala ansökningssystemet eller problem med ansökan är du välkommen att kontakta stiftelsen.

Ansökningstiden är 1-31 augusti 

Länk till ansökningssystemetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster