Vi fokuserar på

Motverka utanförskap

Utanförskap innebär att en individ känner sig utanför en gemenskap, en situation som kan vara svår att ändra på själv. Det är därför viktigt för oss att bidra till att fler ges möjlighet att känna sig inkluderade.

Främja god hälsa

God hälsa syftar till ett psykiskt och fysiskt välmående där vi är övertygade om att hälsosamma vanor och en aktiv livsstil med mycket rörelse är viktiga delar.

”Alla barn ska få möjlighet att växa upp till trygga och starka individer”

Vi vill vara en enande kraft och möjliggörare för att motverka utanförskap och främja god hälsa bland barn och unga i det svenska samhället.