Vi fokuserar på

Utanförskap

Utanförskap är ett problem som ofta medför mänskligt lidande. I Sverige riskerar fler än tio procent i varje årskull att hamna utanför samhället. 

Hälsa

Var femte barn i Sverige har övervikt. Ohälsa i barndomen följer ofta barnet till vuxenlivet och innebär ökad risk för hälsorelaterade problem.

”Alla barn ska få möjlighet att växa upp till trygga och starka individer”

Vi vill vara en enande kraft och möjliggörare för att motverka utanförskap och främja god hälsa bland barn och unga i det svenska samhället.