Har du idéer på hur vi kan motverka utanförskap eller främja god hälsa för barn och unga i Sverige?

Kronprinsessan värmer upp tillsammans med barn som deltar i Bara Vanligs löpargrupp

Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Kronprinsessparets Stiftelse vill hitta och satsa på organisationer och projekt som har stort genomslag för barn och unga för att motverka utanförskap och ohälsa. Identifiering av projekt sker dels genom att vi söker upp verksamheter inom våra intresseområden, och dels via ansökningar. Vi tar emot ansökningar en gång per år, under augusti månad. Urval och prioritering av ansökningar görs av Expertrådet och Ungdomsrådet. Styrelsen fattar beslut om vilka organisationer och projekt som årligen får bidrag.

Villkor för att ansöka

För att kunna ansöka om bidrag måste ni vara en ideell organisation med ett organisationsnummer. Ni ska jobba med att främja hälsa och/eller motverka utanförskap hos barn och unga i Sverige. Era projekt och aktiviteter ska vara målgruppsnära där barn och unga är i fokus, förebyggande och långsiktiga, och klassas som vård och fostran av barn och ungdomar eller undervisning och utbildning. Det är positivt om det finns en samverkan eller ett samarbete med andra parter för att stärka projektet, men det är inget krav och det påverkar inte bedömningen om det ej är aktuellt.

Stiftelsen tar emot ansökningar en gång per år i augusti månad. Du söker bidrag i ett digitalt ansökningssystem. Ansökan med bilagor ska vara stiftelsen tillhanda senast den 31 augusti. Beslut lämnas senast 30 november. Stiftelsen önskar en redovisning av hur beviljade medel använts.

Vem kan få bidrag?

Bidrag lämnas till projekt och aktiviteter för grupper av barn och ungdomar med ändamål att motverka utanförskap och främja god hälsa.

Bidrag lämnas inte till enskilda personer, aktiebolag, kommuner eller enskild firma.

Så här ansöker du

Kronprinsessparets Stiftelse har från och med 2021 ett nytt ansökningssystem. Detta innebär, även om du har ansökt tidigare, att du måste skapa ett konto på nytt för att kunna ansöka.

Läs instruktionerna innan du skapar konto, loggar in och påbörjar en ansökan. Vi är även tacksamma om du läser igenom detta innan du tar kontakt med oss för eventuell hjälp med ansökningsförfarandet.

Skapa konto

Det första du ska göra är att skapa ett konto med vilket du kan logga in till det som ska bli din sida, med rubriken ”Min sida”. Det är här du hittar dina påbörjade eller inlämnade ansökningar.

När du registrerat dina uppgifter kommer ansökningssystemet att skicka ett e-postmeddelande till dig för att bekräfta att dina uppgifter är korrekta. Detta kan dröja några minuter. Klicka på länken som finns i epostmeddelandet för att verifiera ditt konto.

Ny ansökan

Välj ”Påbörja ny ansökan” och fyll i din ansökan steg för steg med den informationen du förberett (se endan "Förbered din ansökan"). Du kan när som helst klicka på ”Avsluta (spara)” för att spara din påbörjade ansökan och logga in senare för att färdigställa den.

När du är klar klickar du på ”Lämna in”. Då hamnar din ansökan i stiftelsens inkorg och kan inte längre revideras av dig. Du kan nu gå tillbaka till din sida och titta på den ansökan du lämnat in.

Förbered din ansökan

Du sparar tid om du har allt material redo när du gör din ansökan. Ha följande information redo:

 • Beskrivning som inkluderar:
  • Ändamål/projekt och fördjupad projektbeskrivning
  • Målgrupp och antal barn/unga ni beräknar nå
  • Eventuella utmaningar ni ser
  • Beräknad totalkostnad för projektet (sökt från Kronprinsessparets Stiftelse plus ev. andra finansiärer)
  • Länk till er hemsida
 • Sökt belopp - ange det belopp som ni söker från Kronprinsessparets Stiftelse
 • Budget – specificera till vilka kostnader ni söker medel från Kronprinsessparets Stiftelse
 • Tidsplan - ange tidsplan för projektet
 • Övriga sökta bidrag - Vilka andra finansiärer finns, vad har sökts från dem, specificera om ni har beviljats medel eller inväntar besked.
 • Bilagor - Bifoga er senaste signerade årsredovisning och gärna en närmare beskrivning av er verksamhet

Att tänka på

Systemet känner inte av om du skriver in text utan registrerar bara när du växlar sida. Därför är det lämpligt att skriva din ansökan i ett dokument på din dator för att sedan logga in och klistra in din text i ansökningssystemet.

Om du har frågor

Har du frågor som rör det digitala ansökningssystemet eller tekniska problem med ansökan kan du kontakta:
SEBs supporttelefon 08-76 372 20. Öppettider måndag-tisdag, torsdag kl. 10-11.

Har du frågor som rör ert projekt eller ansökans innehåll är du välkommen att kontakta stiftelsen.

Behandling av personuppgifter

Genom inlämnandet av en ansökan lämnas även samtycke till att stiftelsen får behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs för hanteringen därav och i enlighet med EU:s Allmänna Dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR). Läs Stiftelsens personuppgiftspolicy här.