Stiftelsen vill skapa positiv förändring i samhället och ge barn och unga möjlighet att växa upp till trygga och starka individer med en positiv framtidstro

Organisationsstöd

Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Kronprinsessparets Stiftelse stöttar organisationer som främjar hälsa och arbetar för stärkt gemenskap bland barn och unga i Sverige. Vårt uppdrag är att belysa den viktiga insats de gör och vara ett stöd i att förverkliga deras visioner. Ambitionen är att stödja projekt som har verklig effekt och bidrar till positiv förändring. Vi strävar efter att ha en mångfald av projekt och ger därför stöd till projekt i olika faser och i olika delar av landet. Vi ger stöd till projekt som testar nya idéer samt till projekt som utvecklar hela organisationer. Ambitionen med stiftelsens stöd är också att ge organisationerna möjlighet att skapa bredare nätverk och bidra till ökad räckvidd och synlighet. Anslag delas ut en gång per år.

Generation Pep

Foto: Benjamin Hailemariam

Grunden till goda vanor läggs tidigt i livet och vi fokuserar därför på att öka möjligheterna för barn och unga att etablera ett hälsosamt liv och en stärkt känsla av gemenskap. Att främja god fysisk och psykisk hälsa bland barn och unga är ett av stiftelsens huvudsakliga ändamål. Sverige är ett av Europas mest stillasittande länder och siffran för barn och unga som når rekommenderad mängd fysisk aktivitet per dag är väldigt låg. Fysisk aktivitet och hälsosam kost förebygger sjukdomar, förbättrar koncentration och inlärningsförmågan samt främjar mental hälsa och välmående. Det är i ljuset av detta som stiftelsen skapat Generation Pep. Ett initiativ som stöder och lyfter organisationer som arbetar med ungas hälsa.

Samarbetsinitiativ

Foto: Benjamin Hailemariam

Stiftelsens tredje verksamhetsområde är inriktat på att uppmuntra, stötta och förstärka initiativ som ligger i linje med stiftelens ändamål. Det gör vi genom att bidra med t ex kunskap, engagemang och nätverk.