Generation Pep

Generation Pep arbetar för att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och vilja att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Vi står inför en mycket allvarlig samhällsutmaning. De flesta barn och unga i Sverige idag rör sig för lite och äter för dåligt. Dessutom finns stora skillnader mellan barn som växer upp under olika förutsättningar. För lite fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor ökar risken för bland annat depression, diabetes typ 2, sömnstörningar och hjärt-kärlsjukdom. För att vända utvecklingen vill Generation Pep skapa en folkrörelse för mer fysisk aktivitet, bättre matvanor och en mer jämlik hälsa för barn och unga.

Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep och målsättningen är att engagera hela samhället i arbetet. Ingen enskild aktör kan lösa problemet på egen hand och därför behöver såväl lokala eldsjälar som företag och politiska beslutsfattare vara med.

Generation Pep arbetar inom följande områden:

Hälsosam start i livet
För att tidigt lägga grunden till en god hälsa via barnhälsovård och förskola.

Hälsosam skola
För att fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor ska vara en naturlig del av skoldagen. Generation Pep har skapat Pep Skola - ett kostnadsfritt stöd tillgängligt för alla skolor i Sverige, som vill inför mer fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor under skoldagen.

Hälsosam fritid
För att alla barn ska ha möjlighet till en aktiv fritid, oavsett kön, var och hur de växer upp.

Hälsosam val
För att underlätta hälsosamma val i vardagen – i mataffären, i cafeterian och i andra beslutssituationer.

Hälsokunniga beslutsfattare
Sprida kunskap till beslutsfattare om hur hälsoläget ser ut för barn och unga idag. Generation Pep släpper årligen Pep Rapporten som är en heltäckande undersökning av barn och ungas hälsovanor i Sverige.

Hälsoengagerad folkrörelse
Fånga upp, synliggöra och förena engagemang för alla barn och ungas rätt till ett hälsosamt liv. I dagsläget är över 430 aktörer engagerade i Generation Peps folkrörelse.

 

Tillsammans går vi framåt för alla barns hälsa

Carolina Klüft, Verksamhetschef för Generation Pep