Kronprinsessparets stiftelse

”Vår vision är att alla barn och unga oavsett förutsättningar ska få växa upp till trygga och starka individer med en positiv framtidstro”

Kronprinsessparets Stiftelses ändamål är att motverka utanförskap och främja god hälsa för barn och unga i Sverige. Vi vill vara en enande kraft som möjliggör för barn och unga att leva ett hälsosamt liv och i gemenskap.

Har du idéer på hur vi kan motverka utanförskap eller främja god hälsa för barn och unga i Sverige?

Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Bidra till arbetet för barn och unga i Sverige - ge en gåva.

Generation Pep arbetar för att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Organisationer som får stöd

Vi stödjer organisationer, projekt och eldsjälar som aktivit bidrar till att främja hälsa och verkar för stärkt gemenskap bland barn och unga i Sverige. Vi vill belysa deras viktiga insats och vara ett stöd i att förverkliga deras visioner.