Right By Me

Foto: Right By Me

"Jag vill leda min egen utveckling”- För en jämlik hälsa - ett projekt för att förbättra tjejers hälsa och egenmakt att driva förändring!

Likt all Right By Me:s verksamhet kommer projektet att utgå från och drivas av ungdomar själva. Tjejerna i projektet kommer att designa, planera, leda och utvärdera samtliga aktiviteter. Vi vet att förändring skapas genom att målgruppen själv får vara en del av lösningen. Hälften av alla anställda på Right By Me kommer från målgruppen!

Projektet kommer att fokusera på tre delar:

  • Att skapa möjlighet till fysisk aktivitet för unga som står utanför idrottsrörelsen
  • Att ge unga tillgång till ett tryggt sammanhang för bara tjejer där de får prata om teman som är viktiga för dem
  • Att ta fram ett stödmaterial till tjejernas föräldrar/syskon från en ungdoms perspektiv

"Jag blir säker på att leda andra, innan vågade jag inte ens tro på mig själv och jag var blyg. Sen jag var med i Right By Me var jag mer social och såg till att andra inte var utanför. Jag hade en av aktivitetsledarna som en förebild och ville leda andra.” -Tjej, Right By Me:s verksamhet 2022

Genom projektet vill vi tillgängliggöra fysisk aktivitet och öka ungas känsla av tillhörighet, vilket kan bidra till förbättrad psykisk och fysisk hälsa. På sikt kan projektet bidra till de globala hållbarhetsmålen, med särskilt fokus på mål 3: God hälsa, mål 5: Jämställdhet samt mål 10: Jämlikhet.

Fakta

Right By Me (tidigare Right To Play) är en organisation som arbetar för att skydda, utbilda och stärka unga i utsatthet genom kraften i upplevelsebaserat lärande.

Läs mer
rightbyme.se Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Beslut om beviljade anslag 2019, 2020, 2021 och 2023.