2019-11-25

13 projekt som främjar gemenskap och hälsa för barn och unga får anslag från Kronprinsessparets Stiftelse

Foto: Tomas Roxenback

Kronprinsessparets Stiftelse delar årligen ut anslag till projekt som verkar för god hälsa och stärkt gemenskap bland barn och unga i Sverige. 2019 års anslag tilldelas 8 projekt som är nya samt 5 projekt som beviljats fortsatt anslag.

Kronprinsessparets Stiftelse vill genom projektanslagen möjliggöra att barn och unga oavsett förutsättningar ska få växa upp till trygga och starka individer med en positiv framtidstro. Med hjälp av Expertrådet och Ungdomsrådet valde stiftelsen ut projekt som skapar en positiv förändring i samhället och stödjer dessa projekt genom att bidra med finansiering och kunskap.

"Det har varit lärorikt att ta del av alla ansökningar och därmed få insyn i många organisationers uthålliga arbete för en bättre uppväxt för barn och unga. Det finns många innovativa idéer för att lösa dagens utmaningar för unga" , säger Marika Markovits, Senior rådgivare på Stockholms Stadsmission och medlem i Kronprinsessparets Stiftelses expertråd.

"Att dessutom få lyssna till ungdomsrådets analys av ansökningarna var en ögonöppnare. De såg andra värden och svårigheter i projekten än vi ”expert – vuxna”. Detta hade vi glädje av i bedömningen. Med årets beviljade bidrag kommer stödinsatser till unga i social utsatthet öka, liksom stöd till ungas entreprenörskap och ökad hälsa över hela Sverige."

Projektanslag 2019

Nya anslag

Organisation: Aktivitet Förebygger
Projekt: Aktivitet Förebygger - Att alla barn ska ha möjligheten till ett hälsosamt liv och en meningsfull fritid.

Organisation: Eskilstuna Stadsmission
Projekt: Ungdomsguide - en trygghet och ett stöd för ungdomar i utsatthet.

Organisation: Förebildarna
Projekt: Generation F - ett program med syftet att förändra ungas attityd och ge dem insikt och mod att påverka sitt eget liv och samhället positivt.

Organisation: Norrköping Tillsammans
Projekt: Via fotboll öka elevernas intresse för rörelse, erbjuda en aktiv fritid och läxhjälp.

Organisation: OV Helsingborg HK
Projekt: Handbollskola för alla - mot utanförskap och för integration genom handbollsträning och läxhjälp.

Organisation: Right To Play Sverige
Projekt: Nyanlända tjejers delaktighet på egna villkor - ett projekt för att öka tjejers egenmakt och utveckla fler unga kvinnliga ledare

Organisation: Stiftelsen Nobel Center
Projekt: Vår Framtid – Ett filmprojekt för skolor på Nobel Prize Museum

Organisation: Stockholms Dövas Ungdomsråd
Projekt: Tillgängliga fritidsaktiviteter för barn och unga som använder teckenspråk.

Fortsatta anslag

Organisation: Bara Vanlig Hälsa
Projekt: Hälsoinriktade aktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning

Organisation: Changers Hub
Projekt: Mötesplats där unga motiveras till konstruktiva livsval

Organisation: En Frisk Generation
Projekt: Hjälpa barn och deras familjer till en aktiv livsstil

Organisation: Stiftelsen Läxhjälpen
Projekt: Regelbunden och fokuserad läxhjälp till barn i socioekonomiskt utsatta områden

Organisation: The Good Talents
Projekt: Stötta unga talanger och synliggöra dem som förebilder för andra unga

Om Kronprinsessparets Stiftelse

Kronprinsessparet skapade Stiftelsen för att möjliggöra för barn och unga i Sverige att få växa upp till trygga och starka individer med en positiv framtidstro. Kronprinsessparets Stiftelse belyser, finansierar och initierar viktiga initiativ som verkar för god hälsa och stärkt gemenskap bland barn och unga i Sverige. År 2016 initierade stiftelsen initiativet Generation Pep som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa.

Stiftelsens styrelse har år 2019 beslutat att ge anslag till tretton projekt. Ansökningar om anslag beviljas av Stiftelsen efter en omfattande urvalsprocess. 169 ansökningar inkom under ansökningsperioden augusti 2019. Samtliga ansökningar har granskats utifrån matchning av Stiftelsens ändamål och uppfyllnad av Stiftelsens kriterier.