Stiftelsen Nobel Center

Vår Framtid - Ett filmprojekt för skolor där sex klasser i årskurs åtta kommer skapa egna filmer med inspiration i utställningen Mänsklighetens största nytta på Nobel Prize Museum.

Projektet Vår Framtid riktar sig till elever i årskurs 8 och deras lärare. Eleverna ska få göra egna filmer med utgångspunkt i stora globala utmaningar med inspiration i Nobel Prize Museums nya utställning Mänsklighetens största nytta. Projektet avslutas med en filmfestival där elever från olika skolor tar del av varandras arbeten.

Vi väljer ut skolor med helt olika socioekonomiska förutsättningar och låter eleverna mötas i gemensamma uppgifter. På så sätt skapar vi möten mellan ungdomar som sällan möts och eleverna får genom kreativt arbete närma sig komplexa frågor som klimatförändringar, jämlikhet, fattigdomsbekämpning och antibiotikaresistens.

Projektet syftar till att både skapa djupare insikter i svåra ämnen som klimatkrisen men också till glädje, skapande och förståelse mellan ungdomar med olika bakgrund. Med vår satsning på unga i mindre priviligierade områden, vill vi stärka barn och ungas framtidstro genom att de själva blir aktiva och testar nya saker. Vi vill också stärka lärarna och skapa nätverk mellan lärare från olika områden. Projektet blir ett samarbete mellan Nobel Prize Museum, sex skolor och professionella filmpedagoger från FilmCentrum.

I utställningen Mänsklighetens största nytta adresseras stora globala utmaningar med teman som skydda planeten, mätta mänskligheten och rädda liv. Där visar vi exempel på Nobelprisbelönade upptäckter och fredsarbete som faktiskt gjort skillnad. I skolprogrammet till utställningen har vi tre mål: att eleverna ska inspireras till en positiv framtidstro och att det går att lösa dagens utmaningar, att de ska få insikt om att vetenskap, litteratur och fredsarbete kan bidra till att uppnå de globala målen och att de ska få reflektera över vad de vill förändra och uttrycka det. Med filmprojektet Vår Framtid vill vi arbeta fördjupat runt utställningen och de globala målen med några klasser som också gör filmer som kopplar an till dessa teman

Fakta

Nobel Prize Museum i Stockholm är ett litet museum med ett stort innehåll. Med utgångspunkt i Nobelprisets unika kombination av ämnesområden – naturvetenskap, litteratur och fred – bjuder vi in till utställningar, skolprogram, lärarfortbildningar och samtal om vår tids stora frågor. Vi möter årligen många tusen elever och lärare i program som ger inspiration, kunskap och engagemang där Nobelpriset visar hur vetenskap, humanism, mod och envishet kan förbättra världen.

Läs mer
www.nobelprizemuseum.se Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Beviljade anslag 2019