"Vi vill att barn och unga ska få en grundtrygghet, bygga sin självkänsla och känna att de är en del av samhället”

Foto: AnnaLena Ahlström/Kungl. Hovstaterna

Foto: Anna Lena Ahlström/Kungl. Hovstaterna

Stiftelsen bildades 2010 av H.K.H. Kronprinsessan Victoria och H.K.H. Prins Daniel

Inför sitt bröllop 2010 märkte Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel att det fanns ett stort engagemang och många som ville ge gåvor. Kronprinsessparet såg det som en möjlighet att samla goda krafter för ett bra ändamål, och valde att bilda Kronprinsessparets Stiftelse med förhoppningen att stiftelsen kan göra gott och ge tillbaka under många år framöver.

Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel valde inriktningen på stiftelsen utifrån sina stora hjärtefrågor; att motverka utanförskap och främja god hälsa för barn och unga. Stiftelsen initierar, belyser och finansierar projekt som verkar för god hälsa och stärkt gemenskap bland barn och unga i Sverige.

Kronprinsessparets Stiftelses verksamhet kan genomföras tack vare privata donationer ifrån partners. Våra partners generösa och långsiktiga gåvor möjliggör att stiftelsen kan stötta organisationer, dela ut bidrag till projekt och satsa på viktiga initiativ.

Ändamål

Främja god hälsa: God hälsa syftar till psykiskt och fysiskt välmående där hälsosamma vanor och en aktiv livsstil med mycket rörelse är viktiga delar. Kronprinsessparet
är initiativtagare till Generation Pep som arbetar för att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Motverka utanförskap: Utanförskap innebär att en individ befinner sig eller upplever sig vara utanför en gemenskap, en situation som kan vara svår att ändra på själv. Det är därför viktigt att bidra till att fler ges möjligheten att känna sig inkluderade i ett tidigt skede i livet.

Fokusområden

God hälsa, utbildning och jämlika möjligheter är grundläggande förutsättningar för att barn och unga ska kunna växa upp till trygga och starka individer med en positiv framtidstro. Stiftelsen fokuserar därför sitt arbete inom Hälsa, Utbildning och Jämlikhet och bidrar därigenom till FNs Globala mål nr 3, 4 och 10. Kronprinsessan Victoria är alumniambassadör för de Globala målen.

Kronprinsessparets stiftelses arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och eftersträvar att de projekt som stöttas harmoniserar med barnkonventionens grundprinciper.

Läs mer om stiftelsens verksamhet här.

Styrelse

Kronprinsessparets Stiftelses styrelse Jan Lindman, Elin Annwall, Johan Skarborg, Karl-Johan Persson, Kronprinsessan Victoria, Prins Daniel, Riksmarskalk Fredrik Wersäll, Nahal Illerstig adjungerad

Från vänster: Jan Lindman, Elin Annwall, Johan Skarborg, Karl-Johan Persson, Kronprinsessan Victoria, Prins Daniel, Riksmarskalk Fredrik Wersäll, Nahal Illerstig, adjungerad. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Kronprinsessparets Stiftelse leds av en styrelse där ordförande är Riksmarskalken Fredrik Wersäll.

Mer information om styrelsen

Styrelsen består av följande oavlönade personer
H.K.H Kronprinsessan Victoria
H.K.H Prins Daniel
Fredrik Wersäll, ordförande
Jan Lindman, skattmästare
Elin Annwall
Karl-Johan Persson
Johan Skarborg

Expertråd

Kronprinsessparets Stiftelse använder sig av ett Expertråd för att säkerställa att de projekt och organisationer som beviljas anslag effektivt främjar god hälsa och stärker gemenskapen bland barn och unga i Sverige. Deltagarna i expertrådet agerar rådgivare, och i ljuset av ungdomsrådets perspektiv, bedömer och prioriterar expertrådet bland de inkomna ansökningarna.

Expertrådet 2022. Kronprinsessparet tillsammans med stiftelsens Expertråd. Från vänster: Elin Annwall, Ahmed Abdirahman, Victoria Escobar, Kronprinsessan Victoria, Prins Daniel, Helena Thybell, Stefan Swartling Peterson, Pernilla Bard och Nahal Illerstig.

Expertrådet 2022. Kronprinsessparet tillsammans med stiftelsens Expertråd. Från vänster: Elin Annwall, Ahmed Abdirahman, Victoria Escobar, Kronprinsessan Victoria, Prins Daniel, Helena Thybell, Stefan Swartling Peterson, Pernilla Bard och Nahal Illerstig.

Mer information om expertrådet

Expertrådet består av individer med stort intresse och engagemang, samt relevanta erfarenheter och kunskaper av civilsamhället eller barn- och ungdomsfrågor. Experterna arbetar ideellt med att stödja stiftelsen och ändras efter behov. Stiftelsens expertråd består idag av följande individer:

 • Ahmed Abdirahman - VD, Stiftelsen The Global Village
  Ahmed är grundare och VD för Stiftelsen The Global Village som jobbar med inkludering av alla ekonomiskt, socialt och politiskt. Ahmed är också initiativtagare till Järvaveckan som syftar till att främja samtalet om utanförskap, integration och jämlikhet. Ahmed är President Obama Leaders Europe och David Rockefeller Fellows av The Trilateral Commission. Tidigare arbetade Ahmed på Stockholms Handelskammare som näringspolitiskt expert samt på Amerikanska Ambassaden i Stockholm.
 • Pernilla Bard - Grundare, Social Initiative
  Pernilla är grundare av Social Initiative som har tolv års erfarenhet av att hjälpa företag och privatpersoner att skapa och förstärka sina samhällsengagemang. Social Initiative väljer ut sociala projekt i Sverige och utomlands och mäter vilken skillnad deras arbete åstadkommer. Pernilla är civilekonom och arbetade först tio år i näringslivet, bland annat som managementkonsult.
 • Victoria Escobar - medgrundare av organisationen Changers Hub
  Victoria är medgrundare till innovationsrörelsen Changers Hub och expert inom frågor som rör ungas delaktighet och inflytande samt cilvilsamhällessamverkan med fokus på idrott och demokratifrågor. Vid sidan av Changers Hub är Victoria styrelseledamot i Riksidrottsförbundet och vice ordförande i Stockholms fotbollförbund.
 • Stefan Swartling Peterson - Läkare och professor
  Stefan är professor i global system­omställning för hälsa vid KI och har en master i hälsa från Harvard University. Mellan åren 2016-2020 var Stefan global hälsochef vid UNICEF i New York. Stedan har tilldelats Martin H:son Holmdahls pris 2020 hans stora engagemang för barns och ungdomars rätt till sjukvård, och han har varit med och grundat den svenska grenen av Läkare utan gränser.
 • Helena Thybell - Generalsekreterare, Rädda Barnen
  Helena är generalsekreterare på Rädda Barnen sedan 2019. Dessförrinnan har Helena arbetat som HR-chef för H&M-gruppen, arbetat som Global Manager på H&M Foundation samt varit verksamhetschef för Svenska Postkodstiftelsen. Helena har även erfarenhet av att ha arbetat som programansvarig på Röda Korset i Västafrika samt varit generalsekreterare för Röda Korsets Ungdomsförbund.

Tidigare expertråd

Tidigare medlemmar i Kronprinsessparets expertråd är:

Görel Bråkenhielm
Dilsa Demirbag-Sten
Örjan Ekblom
Golnaz Hashemzadeh Bonde
Mai-Lis Hellenius
Olle Hernell
Lena Hök
Anders Kassman
Tove Lifvendahl
Nils Lundin
Marika Markovits
Gisela Nyberg
Johan Oljeqvist
Sharam Rahi
Lars Svedberg

Expertrådsmöte 2021. Kronprinsessparet tillsammans med representanter från Expertrådet och Stiftelsen Nahal Illerstig, Johan Oljeqvist, Pernilla Bard, Anders Kassman, Marika Markovits och Elin Annwall. Ej med på bild: Ahmed Abdirahman. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Expertrådsmöte 2021. Kronprinsessparet tillsammans med representanter från Expertrådet och Stiftelsen Nahal Illerstig, Johan Oljeqvist, Pernilla Bard, Anders Kassman, Marika Markovits och Elin Annwall. Ej med på bild: Ahmed Abdirahman. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Ungdomsråd

Kronprinsessparets Stiftelses ungdomsråd 2023 tillsammans Kronprinsessparet, rektor för Farsta grundskola, Cathrine Sahlsten, samt Nahal Illerstig från stiftelsen.

Kronprinsessparets Stiftelse har ett ungdomsråd för att säkerställa inkludering av målgruppen samt göra dem delaktiga i bedömningsarbetet. Medlemmarna byts ut årligen och består av ett antal utvalda elever ur årskurs 9.

Deltagarna i ungdomsrådet 2023 bestod av elever från Farsta grundskola.

Ungdomsrådet 2022: elever från Edsbergsskolan i Sollentuna.

Ungdomsrådet 2021: elever från Fryshusets grundskola.

Ungdomsrådet 2020: elever från Hjulsta grundskola.

Ungdomsrådet 2019: elever från Skarpatorpsskolan i Skarpnäck.

Kronprinsessparets Stiftelses ungdomsråd 2022

Kronprinsessparets Stiftelses ungdomsråd 2022. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Kronprinsessparets Stiftelses ungdomsråd 2021

Kronprinsessparets Stiftelses ungdomsråd 2021. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Ungdomsrådet 2020

Delar av Ungdomsrådet 2020. Foto: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna

Ungdomsrådet 2019

Ungdomsrådet 2019. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna