"Vi vill att barn och unga ska få en grundtrygghet, bygga sin självkänsla och känna att de är en del av samhället”

Foto: AnnaLena Ahlström/Kungl. Hovstaterna

Foto: AnnaLena Ahlström/Kungl. Hovstaterna

Stiftelsen bildades 2010 av H.K.H. Kronprinsessan Victoria och H.K.H. Prins Daniel

Inför sitt bröllop 2010 märkte Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel att det fanns ett stort engagemang och många som ville ge gåvor. Kronprinsessparet såg det som en möjlighet att samla goda krafter för ett bra ändamål, och valde att bilda Kronprinsessparets Stiftelse med förhoppningen att stiftelsen kan göra gott och ge tillbaka under många år framöver.

Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel valde inriktningen på stiftelsen utifrån sina stora hjärtefrågor; att motverka utanförskap och främja god hälsa för barn och unga. Stiftelsen initierar, belyser och finansierar projekt som verkar för god hälsa och stärkt gemenskap bland barn och unga i Sverige.

Kronprinsessparets Stiftelses verksamhet kan genomföras tack vare privata donationer ifrån partners. Våra partners generösa och långsiktiga gåvor möjliggör att stiftelsen kan stötta organisationer, dela ut bidrag till projekt och satsa på viktiga initiativ.

Ändamål

Främja god hälsa: God hälsa syftar till psykiskt och fysiskt välmående där hälsosamma vanor och en aktiv livsstil med mycket rörelse är viktiga delar. Kronprinsessparet
är initiativtagare till Generation Pep som arbetar för att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Motverka utanförskap: Utanförskap innebär att en individ befinner sig eller upplever sig vara utanför en gemenskap, en situation som kan vara svår att ändra på själv. Det är därför viktigt att bidra till att fler ges möjligheten att känna sig inkluderade i ett tidigt skede i livet.

Fokusområden

God hälsa, utbildning och jämlika möjligheter är grundläggande förutsättningar för att barn och unga ska kunna växa upp till trygga och starka individer med en positiv framtidstro. Stiftelsen fokuserar därför sitt arbete inom Hälsa, Utbildning och Jämlikhet och bidrar därigenom till FNs Globala mål nr 3, 4 och 10. Kronprinsessan Victoria är alumniambassadör för de Globala målen.

Kronprinsessparets stiftelses arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och eftersträvar att de projekt som stöttas harmoniserar med barnkonventionens grundprinciper.

Läs mer om stiftelsens verksamhet här.

Styrelse

Kronprinsessparets Stiftelses styrelse Jan Lindman, Elin Annwall, Johan Skarborg, Karl-Johan Persson, Kronprinsessan Victoria, Prins Daniel, Fredrik Wersäll, Nahal Illerstig adjungerad

Från vänster: Jan Lindman, Elin Annwall, Johan Skarborg, Karl-Johan Persson, Kronprinsessan Victoria, Prins Daniel, Fredrik Wersäll, Nahal Illerstig. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Kronprinsessparets Stiftelse leds av en styrelse där ordförande är Riksmarskalken Fredrik Wersäll.

Mer information om styrelsen

Styrelsen består av följande oavlönade personer
H.K.H Kronprinsessan Victoria
H.K.H Prins Daniel
Fredrik Wersäll, ordförande
Jan Lindman, skattmästare
Elin Annwall
Karl-Johan Persson
Johan Skarborg

Expertråd

Kronprinsessparets Stiftelse använder sig av ett Expertråd för att säkerställa att de projekt och organisationer som beviljas anslag effektivt främjar god hälsa och stärker gemenskapen bland barn och unga i Sverige. Deltagarna i expertrådet agerar rådgivare, och i ljuset av ungdomsrådets perspektiv, bedömmer och prioriterar expertrådet bland de inkomna ansökningarna.

Expertrådsmöte 2019. Kronprinsessparet tillsammans med representanter från Expertrådet och Stiftelsen Elin Annwall, Ahmed Abdirahman, Anders Kassman, Pernilla Bard, Marika Markovits, Nahal Illerstig, Lena Green och Johan Oljeqvist. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Expertrådsmöte 2019. Kronprinsessparet tillsammans med representanter från Expertrådet och Stiftelsen Elin Annwall, Ahmed Abdirahman, Anders Kassman, Pernilla Bard, Marika Markovits, Nahal Illerstig, Lena Green och Johan Oljeqvist. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Mer information om expertrådet

Expertrådet består av individer med stort intresse och engagemang, samt relevanta erfarenheter och kunskaper av civilsamhället eller barn- och ungdomsfrågor. Experterna arbetar ideellt med att stödja stiftelsen och ändras efter behov. Stiftelsens expertråd består idag av följande individer:

 • Ahmed Abdirahman - Grundare och VD, Stiftelsen The Global Village
  Ahmed är grundare och VD för Stiftelsen The Global Village, samt arbetar som näringspolitisk expert för integration på Stockholms Handelskammare. Ahmed är också initiativtagare till Järvaveckan som syftar till att främja samtalet om utanförskap, integration och jämlikhet.
 • Pernilla Bard - Grundare, Social Initiative
  Pernilla är grundare av Social Initiative som har tolv års erfarenhet av att hjälpa företag och privatpersoner att skapa och förstärka sina samhällsengagemang. Social Initiative väljer ut sociala projekt i Sverige och utomlands och mäter vilken skillnad deras arbete åstadkommer. Pernilla är civilekonom och arbetade först tio år i näringslivet, bland annat som managementkonsult.
 • Anders Kassman – Docent, Centrum för civilsamhällesforskning
  Anders är lektor och docent vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och forskare vid högskolans Centrum för civilsamhällesforskning. Anders forskning handlar om ungas möjligheter att organisera sig och att skapa nätverk, om marginalisering och samhällets försök att motverka exkludering och utsatthet.
 • Marika Markovits – Senior rådgivare, Stockholms Stadsmission
  Marika har varit direktor på Stockholms Stadsmission i 15 år och är sedan november 2019 Senior Advisor på Stockholms Stadsmission . Marika inledde sin yrkesban som präst i Svenska kyrkan som ansvarig för barn- och ungdomsarbetet. Marika har även gedigen erfarenhet från ideell sektor och socialt och ekologiskt hållbarhetsarbete samt utbildningsfrågor, och sitter i Stockholms läns insynsråd.
 • Johan Oljeqvist – VD, Fryshuset
  Johan är VD för Fryshuset och tidigare VD för Myrorna. Fryshuset driver ett 50-tal verksamheter med fokus på att stärka unga. Verksamhet bedrivs över hela Sverige, i Köpenhamn och genom ett flertal internationella samarbeten. Fryshusets arbete med och för unga sträcker sig från att driva flera skolor i olika former - till idrotts-, kultur-, arbetsmarknads- och sociala verksamheter. Unga i målgruppen är allt från framgångsrika unga entreprenörer, kreatörer och idrottare till de unga som befinner sig i det yttersta utanförskapet.

Tidigare expertråd

Tidigare medlemmar i Kronprinsessparets expertråd är:

Görel Bråkenhielm
Dilsa Demirbag-Sten
Örjan Ekblom
Golnaz Hashemzadeh Bonde
Mai-Lis Hellenius
Olle Hernell
Lena Hök
Tove Lifvendahl
Nils Lundin
Gisela Nyberg
Sharam Rahi
Lars Svedberg

Expertrådet 2018

Kronprinsessparet tillsammans med stiftelsens expertråd 2018: Lena Green, Nahal Illerstig, Pernilla Bard, Dilsa Demirbag-Sten, Elin Annwall och Golnaz Hashemzadeh Bonde. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Ungdomsråd

Ungsdomsrådet

Kronprinsessparets Stiftelse har ett ungdomsråd för att säkerställa inkludering av målgruppen samt göra dem delaktiga i bedömningsarbetet. Medlemmarna byts ut årligen och består av ett antal utvalda elever ur årskurs 9.

Deltagarna i ungdomsrådet 2019 bestod av elever från Skarpatorpsskolan i Skarpnäck.

Ungdomsrådet 2020 består av elever från Hjulsta Grundskola.

Ungsdomsrådet

Foto: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna