Right By Me

Foto: Right By Me

Tjejer för tjejers delaktighet – ett projekt för att öka tjejers psykiska hälsa och egenmakt att driva förändring!

Projektidén uppstod i arbetet med det jämställdhetsprojekt som Right By Me under två år drivit med stöd från Kronprinsessparets stiftelse. Under en aktivitet pratade tjejerna om att de ville hjälpa yngre tjejer i sin närhet som känner samhällets press, problem i familjen och hur svårt det är att vara tjej. Projektet “Tjejer för tjejers delaktighet” syftar därför till att rusta tjejer att stötta yngre tjejer (12–15 år) som riskerar psykisk ohälsa och utanförskap, med särskilt fokus på tjejer med utländsk bakgrund. Vi vill att tjejerna tillsammans ska verka för förbättrad psykisk och fysisk hälsa, stärka deras egenmakt och bygga en gemenskap där flickorna får samskapa sammanhangen, göra sina röster hörda och delta på egna villkor!

Detta kommer vi att göra genom att redan aktiva tjejer (16–24 år) i Right By Me verksamhet blir förebilder för de yngre tjejerna. Att arbeta med förebilder har många positiva effekter, det ger en någon att se upp till och identifiera sig med. Projektet skapar positiva effekter även för de äldre tjejerna som redan i dagsläget är med i Right By Me verksamhet. Därtill har nuvarande tjejer i Right By Me beskrivit hur andras berättelser har fått dem att känna att de också vill göra sin egen röst hörd och att de kan påverka sin
framtid, och detta vill de föra vidare till den yngre generationen:

“Tjejkvällar får mig att må bättre och får positiva tankar, det är för att jag hör andras personliga berättelser. Vi får stöd och någon som lyssnar och därför blir det lättare att prata och dela med oss. Vi lär oss hur vi älskar varandra och tar hand om varandra.

Fakta

Right By Me (tidigare Right To Play) är en organisation som arbetar för att skydda, utbilda och stärka unga i utsatthet genom kraften i upplevelsebaserat lärande.

Läs mer
rightbyme.se Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Beviljade anslag 2019, 2020 och 2021.