2023-11-28

Beslut om organisationsstöd från Kronprinsessparets Stiftelse

Kronprinsessparets Stiftelse stöttar årligen organisationer som främjar inkludering och god hälsa för barn och unga i Sverige. Tretton organisationer beviljas stöd från Kronprinsessparets Stiftelse 2023.

Organisationerna stöttas av stiftelsen med finansiering, nätverk och kompetensutveckling under det kommande året. Stöd beviljas efter en omfattande urvalsprocess där Kronprinsessparets Stiftelse engagerar ett ungdomsråd samt expertråd som utvärderar ansökningarna och bidrar med kunskap och sakkunnighet.

Jag är så tacksam att just vår skola fick chansen att jobba med stiftelsen. Det var jätteintressant och kul att få läsa alla kreativa idéer som folk hade skickat in. Jag tror att många av dom kan gör stor skillnad i samhället. Både mötena och besöket på slottet är minnen vi kommer ha med oss hela livet.”

/Sibel, 15 år, medlem i Kronprinsessparets Stiftelses ungdomsråd 2023.

 

Under ansökningsperioden 2023 mottog stiftelsen ett ökat antal ansökningar jämfört med föregående år. Det inkom totalt 124 ansökningar och samtliga har granskats.

Victoria Escobar, som är del av Kronprinsessparets Stiftelses expertråd, säger: Tillsammans med Kronprinsessparets stiftelse, expertråd och ungdomsråd får vi möjligheten att vara med och stötta utvecklingen av initiativ som finns nära barn och ungas vardag och som i mångt och mycket inkluderar barn och ungas perspektiv i sitt arbete. Initiativ som stärker barn och ungas gemenskap och hälsa har och fortsätter att vara det allra viktigaste i dagens samhälle.

Organisationer som tilldelas anslag 2023:

4H
Projekt: Akalla och Riddersviks 4H-klubbar erbjuder barn från socioekonomiskt utsatta bakgrunder möjligheten att engagera sig i djur- och naturinriktade aktiviteter.

En Frisk Generation
Projekt: Utveckla Familjeprogrammet Funkis för barn med intellektuell funktionsnedsättning med familjer, samt sprida de Öppna Aktiviteterna till fler områden. En Frisk Generation erbjuder barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet med syftet att bryta trenden med ojämlik hälsa.

FC Rosengård
Projekt: Move by FCR - förebyggande aktiviteter och kunskap inom fysisk, psykisk och social hälsa för barn i Rosengård, Malmö, i direkt anslutning till fotbollsträningarna.

Förebildarna
Projekt: Utbildningen Generation F, för och med unga. Syftet är att stärka ungas egenmakt, förståelse och tilltro till hur man som ung kan ha inflytande över sin egen vardag och bli delaktig i lokalsamhället.

Hello World!
Projekt: Etablera Hello World After School program i två grundskolor i Malmö. Hello World After School är en kunskapsfrämjande fritidsaktivitet med syfte att öka barn och ungas intresse för tech och STEM.

Kompis Sverige
Projekt: Ge barn och deras föräldrar möjlighet till nya upplevelser och att träffa andra barn och föräldrar genom olika gruppaktiviteter i syfte bryta och förebygga socialt utanförskap.

Läsfrämjarinstitutet
Projekt: Etablering av Läslandet Järva med läs- litteratur och kulturstärkande insatser för barn, föräldrar och lärare.

Läxhjälpen
Projekt: Riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram i Borlänge för elever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden.

Motivationslyftet
Projekt: Skapa aktiviteter samt en inspirationsbok för skolor och vårdnadshavare om vägen tillbaka till skolan för hemmasittande elever.

Norrköping Tillsammans Bollklubb
Projekt: Skapa meningsfull fritid efter skolan i närheten av barnens skolor via ”Bollisträningar” som bygger på rörelseglädje, samarbete, fotbollsspel, kamratskap och bollekar, samt etablering av Norrköping Tillsammans kompetenscenter för att stödja uppstart av Bollis i nya kommuner.

Right By Me
Projekt: Förbättra hälsan för unga tjejer genom att skapa rörelse för de som inte är del av den organiserade idrotten och skapa trygga sammanhang, samt ta fram ett stödmaterial till tjejernas föräldrar/syskon för att underlätta för unga att delta på fritidsaktiviteter.

Unga Hörselskadade Stockholm och Gotland
Projekt: Ungdomsgård i Kristineberg med aktiviteter för hörselskadade och döva barn och ungdomar.

Youth 2023 Movement
Projekt: "Landsbygdens röst" - minska känslan av utanförskap bland unga i landsbygdsområden genom att mobilisera engagemang och stärka unga att aktivt delta i landsbygdsutveckling genom att förse dem med motivation, inspiration och konkreta verktyg för att föra dialog med beslutsfattare och driva påverkan i sina lokalsamhällen.

Fakta

Kronprinsessparets Stiftelse belyser, finansierar och initierar initiativ som motverkar utanförskap och främjar god hälsa för barn och unga i Sverige. År 2016 initierade stiftelsen verksamheten Generation Pep som arbetar utifrån visionen att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Läs mer Om Kronprinsessparets Stiftelse.