Kompis Sverige

Foto: Kompis Sverige

Kompis Sverige vill erbjuda barn och deras föräldrar möjlighet till nya upplevelser och att träffa andra barn och föräldrar genom olika gruppaktiviteter i syfte bryta och förebygga socialt utanförskap.

Varje år skapar Kompis Sverige möten mellan tusentals människor över hela Sverige. Kompis Sverige vill ge barn och deras föräldrar möjlighet att deltaga i inkluderande sammanhang, upptäcka nya platser och upplevelser samt att träffa andra barn och föräldrar genom olika gruppaktiviteter. Exempel på områden för aktiviteter kan vara idrott, kultur, friluftsliv etc. Den primära målgruppen är barn 0-18 år med utländsk bakgrund (födda i ett annat land än Sverige eller har föräldrar som är födda i ett annat land).

Syftet är, utöver att erbjuda roliga aktiviteter som deltagarna kanske inte annars har tillgång eller kännedom om, dels att barnen får lära känna andra barn från andra delar av staden, dels att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Detta kan bidra till att stärka självkänslan och känslan att vara en del av samhället.

Målsättningen är att i projektet anordna aktiviteter med totalt 150 barn och deras föräldrar. Många väletablerade organisationer har svårt att nå deltagare som inte är födda i Sverige. Därför vill vi även att aktiviteterna fungerar som en brygga in i det svenska föreningslivet och väcker ett intresse för fortsatt aktivering i andra organisationer.

Fakta

Kompis Sverige är en ideell förening som skapar möten mellan nya och etablerade svenskar i syfte att främja integration och ett mer inkluderande samhälle.

Läs mer
kompissverige.se Länk till annan webbplats.