Läsfrämjarinstitutet

Foto: Läsfrämjarinstitutet

I Läslandet lever barnboken. Här får barn och deras medföljande vuxna uppleva en bok i interaktiv teater. Vår vision är att alla barn ska ha ordets makt och en arena att agera på.

Läsfrämjarinstitutet (LFI) driver Läslandet som är en plats för läs-, litteratur- och kulturaktiviteter för barn 3-11 år och deras medföljande vuxna. Vi arbetar utifrån en empowerment-ansats som bygger tilltro till den egna förmågan och positiv identitetsbildning. Genom att erhålla språk och konstruktiva verktyg kan individen frigöra sig från förtryck som kommer uppifrån, utifrån, hemifrån och inifrån samt vara delaktig i samhället.

Läsfrämjarinstitutet anordnar också metodutbildning i LFI-metoden för förskolor, skolor, bibliotek och andra läsfrämjande aktörer. Vår huvudsakliga metod är 4-dimensionell högläsning. Den består av boken, berättarrösten, improvisationsteater där karaktärerna kommer till liv och deltagarnas medskapande. Framgångsfaktorerna är barnens medskapande och representation av deltagarna samt att familjerna erhåller den läsa boken att ta med sig hem. Metoden är designad för att skapa läsande vanor i hemmet, förskola och skola. Detta uppnås genom systematik, lekfullhet och låga trösklar.

Under 2024 ska Läsfrämjarinstitutet etablera Läslandet Järva i Tensta med läs- litteratur- och kulturstärkande insatser för barn, föräldrar och lärare.

Fakta

Läsfrämjarinstitutet grundades 2015 i Södertälje av Marlen Eskander och har som vision att varje unge ska ha ordets makt och en arena att agera på. Läslandet bedriver öppna och gratis läs-, litteratur- och kulturaktiviteter varje vecka i Hovsjö-Södertälje, Husby och Rinkeby. LFI driver också opinion och påverkansarbete för att åstadkomma positiv förändring i samhället.

Läs mer
www.lfi.se Länk till annan webbplats.