Unga Hörselskadade Stockholm & Gotland

Foto: UHiS

Unga Hörselskadade Stockholm & Gotland – UHiS skapar mötesplatser för unga hörselskadade.

UHiS hyr en ungdomsgård belägen i Kristineberg, som vi alltid utgår ifrån när vi gör aktiviteter tillsammans. Vår målsättning är att unga hörselskadade ska kunna delta i samhället på lika villkor som alla andra, hos oss är det vi som anpassar oss efter individens behov.

Flera av dom som besöker vår verksamhet för första gången, har aldrig tidigare träffat andra hörselskadade då många hörselskadade är äldre, av ca 1,5 miljoner hörselskadade är det bara 50 000 som är 16-24 år. Hos oss får barnen och ungdomarna därför träffa andra i samma situation och kan därför stärka sin hörselidentitet och få en gemenskap.

Vi har en stor stolthet i att vara den enda tvåspråkiga ungdomsgården i Stockholm, där man är lika välkommen med talad svenska som teckenspråk. Vi har även alltid tolkar för att främja kommunikationen med varandra, men också för att deltagare ska kunna få säkerhetsinformation vid aktiviteter på sitt förstaspråk. Vi har löpande aktiviteter varje vecka som vi genomför utifrån deltagarnas önskemål.

Fakta

Unga hörselskadade Stockholm & Gotland är en ideell lokalförening under Unga Hörselskadade Riks och UHiS verkar i Storstockholm, där vi arbetar för att ge unga hörselskadade och döva en mötesplats och en möjlighet att delta i aktiviteter på samma villkor som alla andra. Vår målgrupp är 0-30 år, där vi ömsom gör aktiviteter för yngre och äldre.  

Läs mer
https://uh.se/vad-vi-gor/lokalt/stockholm Länk till annan webbplats./