BK Norrköping Tillsammans

Foto: BK Norrköping TIllsammans

Vår ambition är att stödja barn och unga ledare i deras väg framåt genom fotbollen och lagidrottens metod kombinerad med social utveckling. Vi gör detta med vår verksamhet Bollis som vi har bedrivit i snart 10 år i de socioekonomiskt svaga områdena i Norrköping.
All vår verksamhet bygger på att barnen är medlemmar i vår förening och där medlemskap samt aktiviteter är kostnadsfria för barnen.

Genom samarbete, rörelseglädje, bollekar, fairplay, fotboll och kamratskap bidrar vi till barnens sociala utveckling. Vi har en miljö där alla barn kan vara med utifrån sina förutsättningar. Bollisträningarna sker efter skolan i barnens områden. I Norrköping tränar över 500 barn i Bollis och vi sysselsätter 25 unga ledare i verksamheten. Träningarna är öppna för alla barn i åk 2–6 i områdenas skolor.

Under 2023 har vi kartlagt städer som har en liknande situation som Norrköping för att se på möjligheterna att starta Bollis på fler platser i Sverige. Där vi kommer stötta de nya kommunerna och lokala föreningar så att de kan bedriva Bollis.

Bollis är en fotbollsskola med träningar enligt Svenska Fotbollförbundets rekommendationer. Där barnen som deltar får pröva på så många av fotbollens moment som möjligt. Varje vecka har ett specifikt tema där vi fokuserar lite extra på en särskild del av fotbollen som att dribbla eller att stå i mål. Var femte vecka får barnen bestämma själva. Utöver fotbollen lär sig barnen genom samtal och diskussioner mer om hur man är en bra lagkompis via fair play med målet att skapa mer glädje på och runt fotbollsplanen.

Vår metod bygger på grupper om 1 ledare per 6 barn, där våra gruppledare ofta är ungdomar från fotbollsföreningar och barnens områden. Bollis är ofta ett första jobb och en väg in på arbetsmarknaden. Gruppledarna utbildas och coachas av seniora ledare med lång erfarenhet av att jobba med barn och fotboll. Genom att arvodera ledarna får barnen väl utbildade och engagerade ledare. Ledarna är viktiga förebilder för barnen. Vi har de senaste åren kunnat erbjuda lovfotboll och Bolliscupen för Bollisbarnen i mellanstadiet.

Fakta

Bollklubben Norrköping Tillsammans är en öppen ideell förening som verkar för att barn och unga ledare skall växa och lyckas väl i samhället. Vår verksamhet Bollis startade vi 2014. Idag deltar nästan 50% av lågstadiebarnen i de 8 skolor vi samarbetar med i Bollis. Vi jobbar i Norrköpings områden Marielund, Hageby och Navestad. Alla har det gemensamt att de är ekonomiskt utsatta områden med få idrottsföreningar. Vi växer för varje år i Norrköping och nu har vi också som ambition att ge fler barn i liknande bostadsområden i andra städer Bollismetoden. Vår metod bygger på erfarenheter och forskning i nära samarbete med Linköpings Universitet Campus Norrköping och har prisats på nationell nivå som unika och mycket intressanta. Arbetet bygger på samarbete och tillsammans med våra samarbetspartners ger vi barnen en meningsfull fritid, god hälsa och ökar behörigheten till gymnasiet.

Läs mer
www.norrkopingtillsammans.se Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Beslut om beviljade anslag 2019, 2022 och 2023.