Youth 2030 Movement

Foto: Youth 2030 Movement

Unga i landsbygder har sämre tillgång till fritidsaktiviteter, mötesplatser och grundläggande samhällsservice som exempelvis skola, kollektivtrafik och sjukvård som BUP än vad unga i städer har. Det vill Youth 2030 Movement ändra på med projektet Landsbygdens röst!

Under de senaste åren har Youth 2030 Movement arbetat aktivt med unga i landsbygdsområden, med särskilt fokus på norra Sveriges inland. Erfarenheterna från arbetet visar att trots att unga vill påverka sina lokalsamhällen saknar de ofta självförtroende, kunskap och de nödvändiga verktygen för att skapa förändring.
Kunskapen om hur demokratiska processer fungerar är begränsad och det kan vara svårt för unga att veta vad de har rätt till att påverka i samhället. Det finns även en upplevelse av att sakna stöd från myndigheter och politiker när det handlar om att integrera ungas perspektiv i samhällsutvecklingen.

Landsbygdens röst stärker unga i landsbygder genom att motivera, inspirera och ge dem konkreta verktyg för att driva förändring i sina lokalsamhällen. I projektet arbetar vi med välbeprövade metoder för att öka ungas delaktighet och inflytande samt skapar möten mellan unga och beslutsfattare för att sätta ljuset på de utmaningar ungdomarna står inför. Utifrån ungdomarnas egna engagemang, drivkrafter och önskemål utvecklar vi en rad olika insatser och aktiviteter som skapar förutsättningar för samhällsförändring.
Det långsiktiga målet är att minska känslan av utanförskap bland unga i landsbygdsområden och främja en mer inkluderande och jämlik samhällsutveckling.

Fakta

Föreningen Youth 2030 Movement arbetar för en större och starkare demokrati där unga har makt och inflytande över samhällsutvecklingen.

Läs mer
youth2030.se Länk till annan webbplats.