Läxhjälpen

Foto: Läxhjälpen

Läxhjälpen bedriver ett riktat och resultatfokuserat Läxhjälpsprogram för elever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden.

Läxhjälpens vision är att alla ska växa upp med förutsättningar att klara skolan och forma sin egen framtid.

"Ett av våra största samhällsproblem idag är den olikvärdiga skolan och att vi tappar så många barn och unga i utanförskap. Med Läxhjälpen motverkar vi detta."

Läxhjälpens unika arbetssätt:
• Där det behövs mest: Riktat stöd till skolor där skolresultaten är långt under rikssnittet. Samarbetsavtal knyts med skolorna och ordinarie lärare väljer ut eleverna utifrån målgruppen.
• Långsiktighet och kontinuitet: Eleverna följer ett unikt, gratis och strukturerat program där samma läxhjälpare och elev möts sex timmar i veckan under minst en termin.
• Förebilder och identifikation: Läxhjälparna är avlönade högskolestudenter som ofta kommer från målgruppen själva;positiva förebilder som kan skapa identifikation.
• Kvalitet och resultat: Små grupper om fem elever per läxhjälpare där resultat mäts över tid - sedan 2007 har tusentalselever höjt underkända betyg och nått gymnasiebehörighet.

Läxhjälpsprogrammet finns idag på 115 skolor i 42 kommuner, från Kiruna i norr till Malmö i söder.

Fakta

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som bedriver kvalitativ, långsiktig och resultatfokuserad läxhjälp i de skolor runt om i landet som behöver det som mest.

Läs mer

www.laxhjalpen.se/ Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Beslut om beviljade anslag  2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 och 2023.