2013-10-14

8 utvalda projekt får anslag från Kronprinsessparets Stiftelse

Kronprinsessparets stiftelses styrelse har beslutat att ge anslag till 8 projekt som motverkar utanförskap och/eller främjar god hälsa bland barn och unga i Sverige.

nsökningar om projektanslag beviljas av Stiftelsen efter en omfattande urvalsprocess.

– Årets ansökningsperiod avslutades den 31:a augusti och Stiftelsen hade då fått in 100 ansökningar. Alla ansökningarna har granskats utifrån uppfyllnad av ändamåls- och skattekrav, samt utifrån kvalitet. Expertrådet har sedan gjort en bedömning och valt projekt, säger Elin Annwall, verksamhetschef, Kronprinsessparets Stiftelse.

Årets anslag ges till 6 organisationer som inte tidigare fått anslag från stiftelsen samt två organisationer som beviljats fortsatt anslag.

Anslag 2013

Organisation: Berättarministeriet
Projekt: Byggnation av ny skrivarverkstad

Organisation: Friskis & Svettis                           
Projekt: Öka barns rörelse genom att utbilda och inspirera lärare

Organisation: Korpen Huddinge-Botkyrka
Projekt: Sommarlovsläger för barn i resurssvaga områden

Organisation: Maskrosbarn
Projekt: Stödperson för ungdomar som har föräldrar som missbrukar eller har psykisk sjukdom

Organisation: Star for Life Sverige
Projekt: Mental träning för att stärka självkänslan hos barn

Organisation: Stiftelsen Läxhjälpen
Projekt: Regelbunden och fokuserad läxhjälp till barn i socioekonomiskt utsatta områden

Organisation: Stockholms Stadsmission
Projekt: Integrera hälsovårdskompetens i ungdomsverksamheter

Organisation: TRIS, Tjejers Rätt I Samhället
Projekt: Camp Ronja, läger för tjejer med begränsat handlingsutrymme