2015-12-07

Tio utvalda projekt för barn och unga i Sverige får anslag från Kronprinsessparets Stiftelse

Kronprinsessparets Stiftelse delar årligen ut anslag till projekt som verkar för god hälsa och stärkt gemenskap bland barn och unga i Sverige.

”Det finns många eldsjälar och goda initiativ som aktivt arbetar med att främja god hälsa och gemenskap bland barn och unga. Kronprinsessparets Stiftelse vill belysa deras viktiga insats och vara ett stöd i att förverkliga deras visioner.” säger Elin Annwall, verksamhetschef för Kronprinsessparets Stiftelse.

Anslagen tilldelas fyra projekt som tidigare inte fått anslag samt sex projekt som efter utvärdering beviljats fortsatt anslag.

”Det är glädjande att många av de projekt som Stiftelsen tidigare har beviljat stöd har gjort så pass bra ifrån sig att har vi valt att fortsätta bidra till deras arbete. Jag känner stor tillförsikt till den sociala innovationskraft som råder i Sverige just nu”, säger Pernilla Bard, del av Kronprinsessparets Stiftelses expertråd.

Kronprinsessparets Stiftelse vill genom projektanslagen att barn och unga oavsett förutsättningar ska få växa upp till trygga och starka individer med en positiv framtidstro.

Projektanslag 2015 Kronprinsessparets Stiftelse

Organisation: En Frisk Generation
Projekt: Hjälpa barn och deras familjer till en aktiv livsstil

Organisation: Furuboda Idrottsförening
Projekt: Vägar in – aktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning

Organisation: Futebol da forca
Projekt: Futebol Aberto - öppen fotbollsträning för tjejer

Organisation: Goodsport
Projekt: Nattfotboll - kvällsaktiviteter för ungdomar

Organisation: Hej Främling!
Projekt: Aktiviteter för god fysisk och psykisk hälsa som inkluderar alla

Organisation: Helsingborgs Idrottens Samarbets Organisation (HISO)
Projekt: Spontanidrott – fri, gratis idrott för ungdomar alla dagar i veckan

Organisation: Kodcentrum
Projekt: Alla kan koda - öka kunskapen och intresset för programmering hos barn

Organisation: Löparakademin
Projekt: Tioveckorsprogram med syfte att öka förutsättningarna att lyckas i studier och arbetsliv

Organisation: MIND
Projekt: Självmordslinjen - stöd till självmordsnära personer och deras närstående

Organisation: Star for Life Sverige och Stiftelsen Läxhjälpen
Projekt: Pedagogiskt arbetsmaterial för att stärka elevers studiemotivation och självkänsla