FC Rosengård

Foto: FC Rosengård

Initiativet Move by FC Rosengård syftar dels till att skapa förflyttningar vad gäller den allmänna hälsan hos utvalda målgrupper, dels till att få in mer rörelse hos samma målgrupper. Målet med initiativet är att främja en hälsosammare livsstil och minska risken för livsstilsrelaterade sjukdomar.

Genom Move by FCR vill FC Rosengård dels skapa en mötesplats för barn och deras föräldrar i direkt anslutning till barnens fotbollsträning, dels arrangera spontanaktiviteter runt om i staden för att nå ännu fler barn och unga.

Livsstilsrelaterade sjukdomar ökar oroväckande snabbt i alla åldrar. Några av FC Rosengårds fokusområden, främst i stadsdelen Rosengård i Malmö, har större behov av aktiviteter än andra. Genom Move by FCR vill vi sprida kunskap om hur fysisk aktivitet och en aktiv livsstil kan vara avgörande faktorer för att förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar.

Med aktiviteter och kunskap vill vi arbeta för att skapa förflyttningar hos utsatta målgrupper med fokus på barn, unga och deras mammor. Vi når målgrupperna dels genom vår egen verksamhet, dels genom samarbetspartners så som skolor, andra samhällsaktörer i stadsdelen och spontanaktiviteter.

Samtliga av FC Rosengårds sociala program är baserade på att vi identifierat ett behov, så även kopplat till Move by FCR. Allt färre barn är fysiskt aktiva. Allra sämst ställt är det bland tonårstjejer med utländsk härkomst - där är det bara en av tio tjejer som når upp till den rekommenderade graden av fysisk aktivitet. Genom Move by FCR vill vi skapa förflyttningar, movement - dels genom mer fysisk aktivitet hos målgrupperna, dels genom att förmedla ett helhetstänk runt fysisk, psykisk och social hälsa. Genom en förbättrad hälsa och ökad kunskap och medvetenhet inom området hoppas vi kunna förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar.

Fakta

FC Rosengårds vision är att skapa ett jämlikt Malmö som inkluderar alla områden och människor. Där alla barn och familjer vågar tro på sina drömmar och har mål för framtiden. Både på och utanför plan. Det som gör FC Rosengård till en unik förening är att vi står på två lika stora ben, ett sportsligt och ett socialt. Vi omsätter och lägger lika mycket resurser på respektive ben.

Läs mer
www.fcrosengard.se Länk till annan webbplats.