4H

Foto: 4H

Akalla och Riddersviks 4H-klubbar önskar ge barn i området möjlighet att delta i helt kostnadsfria djur- och naturinriktade aktiviteter som främjar empati, förståelse och förebygger våld och kriminalitet.

För att nå så många barn som möjligt kommer det att satsat på aktiviteter både genom den egna fritiden men också via besök med skola eller fritids.

REDE -besök med skola och förskola
REDE står för Respekt, Empati, Djur och Etik och är Djurskyddet Sveriges värdegrundsmaterial. Vi jobbar med djurinriktade övningar och tränar bland annat barns empatiska förmåga och respektfulla sätt gentemot djur och människor. Vi övar på att tolka både djurens ansiktsuttryck och kroppsspråk. Barnen får också fundera kring hur vi människor ser ut i olika känslotillstånd och hur man kan se och förstå hur kompisarna mår. Med övningen får barnen också lära sig att djur påverkas av hur de själva beter sig mot och omkring djuren. Övningens svårighetsgrad anpassas efter ålder.

Djurskötarkurser
På eftermiddagarna har klubben olika djurskötarkurser. Dessa kommer att vara kostnadsfria genom projektet för barnen i området. Barnens självförtroende växer när de själva får ta hand om djuren på gården. Genom att ta ansvar för djur lär sig barnen respekt och empati och får en tidig förståelse för alla levande djur och människor i tidig ålder.

Familjedagar
Aktiviteter för hela familjen med tex skogsaktiviteter, pyssel, ponnyridning.

Ledarutveckling
Genom projektet vill vi stimulera gårdens unga ledare att utvecklas och vara kvar i föreningen och växa i sina roller. Vi vill bland annat åka på extern kurs samt göra utflykter till andra 4H-Gårdar.

Fakta

4H är en internationell ideell ungdomsorganisation med bred verksamhet inom allt från odling och djur till idrott och teater. Vi finns i över 80 länder och riktar oss till barn och ungdomar 6-25 år.
Inom 4H bedriver vi verksamhet av ungdomar, för ungdomar. Det innebär att våra ledare i huvudsak är unga. I styrelser och arbetsgrupper sitter ungdomar, som själva tar ansvar för och fattar beslut gällande sin fritid.
Vi samlar 10 000 medlemmar fördelat på ca 200 klubbar i Sverige. Vissa av dessa driver 4H-gårdar runt om i landet som sammanlagt har ca 2,5 miljoner besökare per år. 4H står för: HUVUD för kunskap HJÄRTA för medkänsla HAND för färdighet HÄLSA för ett sundare levnadssätt

Läs mer
www.akalla4h.se Länk till annan webbplats.
www.riddersvik@4h.se Länk till annan webbplats.