En Frisk Generation

Foto: Oskar Kihlborg

Beroende på var du växer upp så har du olika möjligheter att leva ett långt och friskt liv. Det vill En Frisk Generation ändra på!

En Frisk Generation är en ideell organisation vars verksamhet bidrar till att bryta trenden med ojämlik hälsa genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. En gemenskap som inte baseras på specifika färdigheter, pengar eller prestation – här kan alla vara med. Vi gör något konkret genom att; 2 gånger i veckan under 1 år, erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet.

Dagens barn riskerar att få en sämre hälsa än tidigare generationer. Det är på fritiden, utanför skolan, som barn rör sig minst och hälsan är som mest ojämlik. En Frisk Generation stöttar där behovet är som störst och arbetar förebyggande för att minska riskerna för fysisk och psykisk ohälsa. Syftet är att motivera och engagera familjer att hitta verktyg och metoder för en hälsosam livsstil.

”När det är gympa i skolan så tänker jag, det här har jag gjort förut i En Frisk Generation. Det känns bra att jag känner igen det. Förut gillade jag inte gympa, för jag var ju rädd, men nu älskar jag gympa.” Barn som deltagit i En Frisk Generation

En Frisk Generations familjeprogram riktar sig till barn i lågstadiet. Två gånger i veckan får de, tillsammans med sina föräldrar och syskon, kostnadsfritt prova på olika aktiviteter. En gång i veckan äter familjerna middag ihop och lär sig mer om mat och vad kroppen behöver för att må bra. Under 2023 ska En Frisk Generation utveckla Familjeprogrammet Funkis för barn med intellektuell funktionsnedsättning med familjer.

En Frisk Generation erbjuder också öppna aktiviteter med fokus på hälsa, social inkludering och tryggare bostadsområden. De öppna aktiviteterna genomförs utomhus två gånger i veckan, är kostnadsfria och ingen föranmälan behövs. Aktiviteterna avslutas med en fruktstund och samtal om hälsa. En Frisk Generation har inspirerat över 1000 barnfamiljer att leva ett aktivt och hälsosamt liv och hitta glädjen i vardagsmotionen. De öppna aktiviteterna har under 2023 haft 14 000 deltagare runt om i landet.

Fakta

En Frisk Generation startades 2011 och är en icke-vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som tillsammans med kommuner, företag och organisationer arbetar för en mer jämlik hälsa för alla. En Frisk Generations metod stödjer sig på vetenskaplig forskning. Ett forskningsteam från Karolinska Institutet följer och utvärderar kontinuerligt metoden och H.K.H Prins Daniel är dess beskyddare.

Läs mer
enfriskgeneration.se Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Beslut om beviljade anslag 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 0ch 2023.